Torsdag den 28. juni var en festdag på Herning HF & VUC. 153 studenter dimitterede og blev sendt videre ud i livet med både uddannelse og dannelse i rygsækken.

Husk at være stolte af jer selv
Livet her på skolen har budt på masser af udfordringer både fagligt, socialt og personligt. Fælles for udfordringerne er, at alle har flyttet sig og i dag er et andet sted i livet, end for to år siden, da rejsen startede.

Ifølge rektor Anne Vandsø Madsen skal årets dimittender huske at være stolte over deres præstation: ”I kan være stolte af jer selv – jeres familier og skolen er stolte af jer. For nogen af jer er jeres eksamener måske ikke gået helt som I ønskede, men uanset om I har fået den ene eller den anden karakter, er I alle sammen noget helt særligt.”

Følg jeres drømme
Årets elevtale blev holdt af elevrådsformand Marie Holmgaard. I talen lagde Marie vægt på fremtiden:

”Dørene er åbnet til fremtiden og vi skilles med hver vores håb og drømme! Disse to år er nu fortid, men de har skabt et fundament for fremtiden. Uanset hvilken profession du vælger så er det fremtiden, og fremtiden vil byde på spændende muligheder og udfordringer, som vi måske endnu ikke kender.”

Marie brugte også lejligheden til at sige tak til elevrådet, lærere, studievejledere og rektor. Der var også en særlig tak til alle eleverne:

”Hver og en har sat sit præg. I har udviklet jer, skabt nye venskaber, hjulpet hinanden på kryds og tværs og ikke mindst har I været med til at skabe et fælleskab og et sammenhold på skolen, som har givet alle en mulighed for at yde deres allerbedste”.

Farvel til en forudsigelig og tryg hverdag
Når de 153 dimittender siger farvel til Herning HF er den forudsigelige og trygge hverdag slut. Det er ikke længere Ludus, der sætter dagsordenen.

”I skal ud i den virkelige verden. Nu er det jer, som sætter dagsordenen for, hvad der skal ske. I har friheden til at vælge – det er jer, der bestemmer. Med næsten uanede fremtidsmuligheder følger også både usikkerheden og frygten for at vælge forkert og ansvaret for at vælge rigtig,” sagde Anne Vandsø Madsen og fortsatte:

”Allerhelst vil jeg give jer opskriften på det gode liv. Tænk hvis jeg kunne udlevere en kort, præcis opskrift med klare anvisninger på både ingredienser, dosering og fremgangsmåde. Det kan jeg desværre ikke – I skal selv definere jeres opskrift.”

Vigtige ingredienser i livets opskrift
Rektor Anne Vandsø Madsen sendte ikke dimittenderne ud i virkeligheden med opskriften på det gode liv, men de fik nogle vigtige ingredienser med.
”Da vi mødtes for to år siden, sagde jeg, at skolens mål er, I både bliver til noget og bliver til nogen. I har med jeres HF-eksamen bevidst, at I er blevet til noget.

At blive til nogen er en livslang proces, som ikke automatisk kan aflæses af jeres eksamensbevis. Det er de værdier og kvaliteter, som vi har forsøgt at give jer i og uden for undervisningen. Det er de kompetencer som gør jer til aktive og ansvarlige deltagere i et demokratisk samfund. Det er de værdier som vi på skolen har givet navnet FRIDA (Faglighed, Respekt, Initiativ, Demokrati, Ansvarlighed).

Den opskrift, som jeg gerne vil give jer med på jeres videre rejse i livet skal være FRIDA.”

Husk at eksperimentere
Det er svært at forudsige præcis hvilke færdigheder, der bliver efterspurgt i fremtiden, men der er bred enighed om at grundlæggende kompetencer såsom innovation, samarbejde og selvstændig stillingstagen vil blive endnu vigtigere i fremtiden. Det er alt sammen kompetencer, som årets dimittender har trænet gennem deres uddannelse, og det er vigtigt at fortsætte med at udvikle de kompetencer:

”Hav mod til at eksperimentere og tilsæt livet et spicy strejf af chili. Tænk vildt – det er tilladt at dumme sig, og ikke mindst: det er guddommeligt at fejle. Og husk at tage FRIDA med på jeres videre rejse i livet.”

Klik her for at downloade klassebillederne fra årets dimission.