Vi oplever desværre driftsforstyrrelser i adgangen til SU-Styrelsen og har derfor ventetid på ekspedition af SU-henvendelser.

SU-henvendelser vil blive behandlet, når driftsforstyrrelserne er løst.

Tak for din tålmodighed.