I sidste uge arbejdede 1v med innovationskompetencer og vigtigheden af at være i stand til at tænke på andre måder end de er vant til.

Eleverne blev klædt på til at identificere og udvælge problemer, idegenerering, hvordan de udvælger ideer og hvordan de med kreativ notatteknik kan lave en problemformulering.

Hvordan stopper vi global opvarmning?
Og så skulle den nye viden anvendes i praksis. Eleverne fik til opgave at komme med deres bud på hvordan man får overbevist folk om, at global opvarmning er en realitet og at det skal stoppes. Det kom der flere både interessante og brugbare bud på.

Viden er vejen til målet
Der var stor enighed om nødvendigheden af at oplyse og at folk skal have viden om global opvarmning allerede som ganske unge. Der var også fokus på hvordan vi bliver transporteret samt et optjeningssystem, der skal bruges til at fremme lysten til at sortere og genbruge affald.

Klædt på til andre opgaver
Det var en positiv oplevelse for eleverne at blive introduceret til at tænke anderledes og i den efterfølgende evaluering lagde eleverne vægt på, at de har fået nye værktøjer, der også kan bruges i andre sammenhænge.