Kontaktoplysninger til nøglefunktioner på Herning HF & VUC

Funktion Mail Telefon Tidsrum
Studievejledning Klik her for kontaktoplysninger
SU-vejledning Klik her for kontaktoplysninger
Ledelse
Rektor
Anne-Mette Thorøe
amt@hhfvuc.dk 27 14 68 80  
Vicerektor
Susanne Rasmussen
sr@hhfvuc.dk 20 85 21 55  
Uddannelseschef
Dorte Wille
dw@hhfvuc.dk 22 79 96 39  
Økonomi-, administrations- og AVU-chef
Kenneth Holm
kho@hhfvuc.dk 50 71 51 72  
Bygninger
Ole Nielsen on@hhfvuc.dk 40 86 62 44 07.00 – 16.00
Kai Langhoff kl@hhfvuc.dk 40 85 62 45 07.00 – 16.00
IT
Britta Slavensky Bligaard bsb@hhfvuc.dk 40 88 62 06 08.00 – 16.00