Tilmelding og priser

Tilmelding

For at blive optaget på Netundervisning skal du have afsluttet folkeskolens 10. klasse (eller tilsvarende) i dansk med tilfredsstillende resultat, og der skal være gået mindst et år, siden du har afsluttet det. Disse er de eneste krav for optagelse på en lang række HF-fag.

Du kan tilmelde dig netundervisning online eller ved en samtale med en studievejleder. Klik her for at bestille tid i studievejledningen. Du  er også velkommen til at bestille en tid på telefonnr. 96 27 62 00.

Tilmeldingsfrister
Du kan blive optaget tre gange om året. Tilmeldingsfristerne i skoleåret 2018/19 er:

  • den 16. august, informationsmøde afholdes den 22. august kl. 15.30 – 16.30
  • den 11. oktober, informationsmøde afholdes den 24. oktober kl. 15.30 – 16.30
  • den 17. januar, informationsmøde afholdes den 23. januar kl. 15.30 – 16.30

I forbindelse med opstart afholder vi et informationsmøde, hvor du kan få praktiske oplysninger om netundervisningen og møde IT-afdelingen, hvis du har problemer med log-in. Jo senere i et forløb, du tilmelder dig, jo kortere tid har du til at gennemgå stoffet – du skal læse samme mængde uanset, hvornår du tilmelder dig. Du kan naturligvis også melde dig til i god tid før, du ønsker at starte.

Bemærk: Når du er tilmeldt Netundervisning er du automatisk tilmeldt eksamen.

Priser

Ved optagelse på HF-enkeltfag er der en deltagerbetaling. Nedenstående gebyrer gælder kursister, som ikke i forvejen har en videregående uddannelse. Har du det, kan du få oplyst prisen hos en studievejleder.

FagPris
Billedkunst, biologi, dansk, engelsk, geografi, historie, idræt, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag og tysk550 kr.

Alderspensionister og efterlønnere skal betale overnævnte gebyrer samt yderligere kr. 750,- pr. fag.

Tilmeld dig online

Hør mere om dine muligheder