Opdateret den 8. april kl. 21.30

Kære elever og kursister

Undervisningsministeriet har meddelt, at vi fra den 15. april kan påbegynde en gradvis genåbning af skolen for 2. års elever på det 2-årige HF og vores autismeklasser.

Fra den 14. april til og med den 17. april fortsætter alle skolens elever/kursister med virtuel undervisning, så vi kan klargøre skolen ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Fra mandag den 20. april gælder:
Alle 2. års elever på HF og begge autismeklasser møder på skolen til undervisning i dansk og engelsk. Valgfag fortsætter som virtuel undervisning frem til den 10. maj. I vil efter påske få nærmere besked om skema, lokaler, regler for adfærd mm.

Alle skolens øvrige uddannelser: 1. års HF-elever, HF-enkeltfag, AVU, FVU og ordblindeundervisning fortsætter med virtuel undervisning frem til den 10. maj.

Rigtig god påske – pas på jer selv og hinanden.

Anne Vandsø
Rektor

Har du brug for at komme i kontakt med skolen?
Klik her for kontaktoplysninger til nøglefunktioner.

 

Gallafesten aflyses

På grund af corona-situationen ser vi os desværre nødsaget til at aflyse årets gallafest den 15. maj.

Laboratoriekurser er aflyst

Laboratoriekursus i Idræt den 14. – 15. marts er flyttet til den 18. april (kl. 08.00 – 17.00) og den 19. april (kl. 08.00 – 13.00)
Laboratoriekursus i Geografi den 21. – 22. marts er flyttet til den 16. -17. maj. Læreren vil kontakte kursisterne selv.

Nyt fra Studievalg Danmark

OBS! Vejledningen fortsætter hos Studievalg Danmark
Grundet Corona aflyser vi al fysisk vejledning ind til videre. MEN vi sidder klar på mail, telefon og Skype, så du kan blive vejledt – også inden fristen for kvote 2, hvis det er relevant🙂. Fristen er rykket til d. 22. marts i 2020.

Hvordan booker jeg vejledning?
Du kan fortsat booke vejledning på de oprettede træffetider på studievalg.dk/book . Er der ikke træffetider på din skole lige nu, kan du altid få vejledning ved at kontakte mig direkte på tlf. 33 33 20 22 eller sende en mail til bih@studievalg.dk. Du er også velkommen til at ringe til Studievalgs hovednr. 33 33 20 00.

Herefter vil du blive kontaktet, hvor vi aftaler, hvordan vi ’mødes’. Det kan være på telefon eller Skype (deltagelse via computer er en fordel til Skype – det kræver IKKE en Skypekonto – blot adgang til net og lyd og evt. webkamera).

Vejledning via Skype kan også  aftales ved at sende en mail til midtvestjylland@studievalg.dk.

Kort fortalt er den eneste ændring, at vi ikke mødes fysisk. Vi vil selvfølgelig stadig sørge for, at I får den vejledning, I har behov for.

De bedste hilsner

Birgitte Haubjerg
Studievalg Danmark
Center Midt- og Vestjylland.