Signe (18 år) og Rune (17 år) er i gang med 1. år på HF. Vi har sat dem i stævne til en snak om livet på Herning HF, hvordan de har udviklet sig fagligt og personligt, samt hvordan fremtiden ser ud efter HF.

Faglig og personlig udvikling
Både Signe og Rune har udviklet sig fagligt på det første år på HF, hvor de oplever, at lærerne forventer, de er aktive medspillere i undervisningen. Signe forklarer, “kravene der bliver stillet i undervisningen er tilpas. De er langsomt steget i løbet af året, og det er rigtig godt.”

De fortæller også om en vigtig personlig udvikling. “Vi har et medansvar for vores egen læring. Det bliver man mere moden og mere voksen af”, fortæller Rune. Også Signe fremhæver den personlige udvikling: “Jeg har udviklet mig meget socialt. Alle i klassen kan sammen, og vi er gode til at få hinanden med. Men det kræver også, at man selv giver lidt slip.”

Adgangsgivende til videregående uddannelser
Det 2-årige HF giver alle muligheder for at kvalificere sig til videregående uddannelser – både mellemlange uddannelser og universitetsuddannelser. Det var også vigtigt for Signe, da hun valgte at starte på HF. “Efter folkeskolen havde jeg et sabbatår, hvor jeg arbejdede. Jeg havde derfor ikke lyst til at bruge tre år på min ungdomsuddannelse, og HF har de fag, jeg behøver”, fortæller hun.

En skole med plads til alle
Eleverne på det 2-årige HF er forskellige, både aldersmæssigt og erfaringsmæssigt. Næsten halvdelen af eleverne kommer direkte fra folkeskolen eller efterskolen. Andre har været ude af skolen et år eller mere, arbejdet, været på udviklingsrejse eller kommer fra en anden ungdomsuddannelse. Forskelligheden, og at der er plads til alle, fremhæver både Signe og Rune som noget, der gør en forskel i hverdagen.

“Det er vigtigt, at der er plads til alle. Der er jo ikke nogen, der skal være uden for fællesskabet”, forklarer Rune, og Signe fortsætter: “Det er dejligt, at der er så mange forskellige typer, og at der er plads til alle. Det er også meget nemmere at finde nogen, man kan tale med.”

En fremtid med muligheder
Signe og Rune er i gang med at skabe en ny fremtid med deres 2-årige HF, og selvom de begge har et år tilbage, før de springer ud som studenter, vil de gerne løfte sløret for nogle af deres fremtidsplaner.

“Jeg vil starte med et sabbatår, hvor jeg bare skal arbejde, og derefter vil jeg gerne tage en uddannelse inden for noget med mennesker”, fortæller Rune. Signe samler straks bolden op og fortæller, at hun allerede har holdt et sabbatår og ikke føler, hun har behov for et mere. Signe er glad for at være tilbage på skolebænken og er klar til videre uddannelse efter HF. “Jeg vil gerne noget kreativt, så jeg tænker på at læse til arkitekt”, fortæller Signe.

Hvorfor skal man søge ind på Herning HF?
Når man spørger Signe og Rune, hvorfor andre skal søge ind på det 2-årige HF, er svarene også klare. “HF er et godt valg, hvis man ved, hvad man vil og gerne vil hurtigt fremad”, fortæller Signe og bliver suppleret af Rune: “Her er plads til alle – her er et godt miljø.”