I slutningen af januar havde 1. års HF’erne et projekt i matematik og naturfagene, hvor de skulle undersøge bymiljøet i Herning med henblik på trafik, lugt, støj, aktiviteter og trivsel i de forskellige bydele for derefter at lave en fælles bymodel som illustrerede forskellene i byen.

Herved fik de muligheden for at se, hvordan matematik og naturfag kan anvendes udenfor skolens mure, og hvordan det er en del af deres hverdag på en sjov og inspirerende måde.