fbpx

Derfor skal du vælge en 2-årig HF

På HF bliver du på 2 år klar til at gå i gang med en videregående uddannelse. Hvad drømmer du om?

Sammen med din studievejleder finder du dit rette fokus, som åbner mange uddannelsesmuligheder for dig.

Bliv klar til din videregående uddannelse
HF er en ungdomsuddannelse for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse på 2 år. Det betyder, at du målrettet kan komme videre med dine fremtidsplaner.

Hos Herning HF & VUC er det et fælles projekt at nå i mål, og vi glæder os allerede til at få dig med på holdet.
En HF-uddannelse åbner utallige døre. Du bliver 2 år kvalificeret til den videregående uddannelse, som du gerne vil optages på. Det gælder både de mellemlange uddannelser og universitetsuddannelser.

Hvis du har spørgsmål til dine muligheder, og hvilken fagpakke der passer til dine drømme om uddannelse – så tag gerne fat i os, så vi kan hjælpe dig.

Vælg din retning med spændende fagpakker
Vi sikrer, at du får sat ord på dine ambitioner gennem spændende undervisning i samarbejde med blandt andre VIA University College, Aarhus Universitet Herning, Erhvervsakademi MidtVest og Midt- og Vestjyllands Politi.

Når du har haft første års obligatoriske fag, får du frihed til igennem fagpakke og valgfag at vælge ud fra dine interesser og drømme og selv sætte retningen for din uddannelse. På andet år skal du nemlig vælge mellem vores spændende fagpakker: Business og økonomi, Børn og læring, Grøn fremtid og design, Kultur og mennesker, Sport og beredskab samt Sundhed og omsorg. Se mere om alle vores fagpakker.

Læs mere om HF i UddannelsesGuiden.

Plads til dig – Fokus på personlig og faglig udvikling
På Herning HF & VUC bliver du ikke bare til noget, men til nogen. 

Du bliver en del af et miljø, som er åbent, samarbejdende og bygget på respekt for den enkelte. Derfor kommer du også til at møde mange forskellige personer på skolen. Med forskellige aldre, interesser og erfaringer byder alle ind med noget spændende og lærerigt – både i undervisningen og i det sociale.

Vi ønsker på bedste vis at hjælpe dig videre. Derfor er det vigtigt for os, at du trives som elev, imens du lærer en masse. Ved hjælp af vores forskelligheder og fælles interesser får vi i fællesskab tingene til at lykkes.

Tag fat i vores studievejledere, når du har brug for hjælp og sparring
Får du brug for ekstra støtte undervejs, har du mulighed for at tale med din klasseleder og vores dygtige studievejledere, som kan hjælpe dig videre.

Som elev kan du altid kigge forbi studievejledningen. Står døren åben, spørger du, om studievejlederen har tid til at tale. Hvis du gerne vil have en aftale på forhånd, kan du booke en tid hos en vejleder her:

Start direkte efter 9. klasse

Ser du heller ingen grund til at vente? Så er du velkommen på Herning HF & VUC allerede efter 9. klasse.

Klik her for at læse mere om optagelseskravene på den 2-årige HF.

Læs mere om, hvordan du bliver optaget på en ungdomsuddannelse.

Vi glæder os til at se dig.

 

Kontakt vores studievejledere

Har du brug for hjælp, så tag fat i os.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Opbygningen på HF

Det 2-årige HF er delt op i fire semestre:

1.
1.
semester​

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt eller kunstnerisk fag C *
Faggruppe: Kultur- og samfundsfag
Faggruppe: Naturvidenskab
Praktik- og projektforløb

2.
2.
semester​

Dansk A
Engelsk B
Matematik C *
Faggruppe: Kultur- og samfundsfag
Faggruppe: Naturvidenskab *
Praktik- og projektforløb

3.
3.
semester​

Dansk A Engelsk B
Faggruppe: Kultur- og samfundsfag *
Fagpakke
Valgfag
Praktik- og projektforløb
Studierejse

4.
4.
semester​

Dansk A *
Engelsk B *
Fagpakke *
Valgfag *
Større skriftlig opgave (SSO)*Eksamensfag

Det særlige ved HF

Praktik- og projektforløb

I løbet af din HF-uddannelse skal du vælge retning for din videregående uddannelse og fremtidige karriere. På Herning HF & VUC udfordrer vi dit karrierevalg – både hvis du ved præcist, hvad du vil, og hvis du endnu ikke har fundet ud af, hvad du vil.

Gennem praktik- og projektforløb får du en smagsprøve på uddannelser, som du måske slet ikke vidste eksisterede. Du møder studerende fra forskellige videregående uddannelser, og du kommer i studiepraktik.

 

Du sætter retningen

På Herning HF & VUC er du som elev i centrum. Det er ikke for sjov, når vi bruger buzzwords som accept af forskellighed, respekt for demokratiet, beslutningsdygtighed og selvstændighed.

 

Det handler om dialog, så du kan være med til at forme din hverdag og din uddannelse. Bliv en del af vores aktive elevråd, festudvalg, frivillig idræt og meget mere. På Herning HF & VUC er der kort vej til handling, når vi sammen har truffet en beslutning. Så hvad vil du?

Et fælles projekt

Vi hylder nærhedsprincippet og mener, at HF er noget, vi gør sammen. Derfor arbejder lærerne i klasseteams, og hver klasse har en klasseleder og en studievejleder. På den måde ved du altid, hvem du kan snakke med, hvis du har spørgsmål eller brug for gode råd.

 

Evaluering og feedback

På HF får du ikke standpunktskarakterer; hvert fag eller hver faggruppe afsluttes med en eksamen. I stedet for karakterer får du løbende evalueringer og feedback i fagene, så du med konkrete råd kan blive så dygtig som muligt.

Adgangsgivende til...

Når du får en HF-eksamen, åbner du dørene til mange spændende videregående uddannelser.
Du får adgang til de samme videregående uddannelser som STX, HTX, HHX og GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge).

Kvote 1

Søger du ind på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, skal du søge ind gennem www.optagelse.dk. Her er det din eksamenskvotient (dit eksamensgennemsnit), der afgør, om du bliver optaget på den uddannelse, du søger ind på.

Vær opmærksom på, at nogle uddannelser både under kvote 1 og kvote 2 stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse. Undersøg altid kravene på den uddannelsesinstitution, som du ønsker optagelse på, så du kan målrette dine fag efter den.

Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 1 er almindeligvis den 1. juli hvert år.

Husk, at du altid er velkommen til at spørge din klasseleder eller studievejleder, hvis du vil vide mere.

Kvote 2

På mange uddannelser kan du søge optagelse under kvote 2. Her kan være forskellige optagelsesbetingelser. Det kan f.eks. være:

  • En adgangsgivende eksamen med en lavere kvotient, end der kræves under kvote 1.

Eller det kan være andre kvalifikationer som:

  • Et eller flere års erhvervserfaring
  • En anden uddannelse, højskole- eller udlandsophold, fritidslederaktiviteter mv.

Både under kvote 1 og kvote 2 stiller nogle uddannelser krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse. Undersøg derfor kravene på den uddannelsesinstitution, som du gerne vil optages på, så du lever op til kravene.

Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 2 er den 15. marts hvert år.

FAQ

De oftest stillede
spørgsmål til studievejlederen

Hvilke fag skal jeg have, når jeg starter på HF?

Udover fagene dansk, engelsk og matematik, naturfag og kultur/samfundsfag, skal du vælge nogle fag efter dine interesser. Det er enten idræt, musik, billedkunst, mediefag eller drama. 

Hvad giver en fagpakke adgang til?

Fagpakkerne giver adgang til mellemlange videregående uddannelser, som f.eks. lærer, pædagog, socialrådgiver, fysioterapeut og politibetjent. Se mere på www.herningHfogvuc.dk/fagpakker. 

Hvor mange fag får jeg på højeste niveau?

På HF skal du have dansk på A-niveau samt engelsk, historie og et valgfag på B-niveau. Derudover skal du have mindst et yderligere fag på B-niveau. Du har også mulighed for at tage engelsk på A-niveau på vores UNI-linje. 

Er det ikke lidt ældre, der går på HF?

På HF vil du typisk komme i en klasse med andre, der kommer enten direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse eller fra en efterskole. De fleste HF-elever er mellem 16-19 år. 

Er det rigtigt, at jeg ikke får årskarakterer på HF?

Ja, på HF får du ikke årskarakterer. Du skal til eksamen i alle fagene. Dine eksamener er fordelt over de 4 semestre (halvår), du går på HF. 

Er det rigtigt, at jeg ikke får standpunktskarakterer på HF?

Ja, på HF får du ikke standpunktskarakterer. I stedet får du feedback og faglige evalueringer fra dine lærere, så du altid ved, hvor du står rent fagligt, og hvad du skal arbejde med for at blive endnu bedre i dine fag. 

Hvad er adgangskravet for optagelse på HF efter 9.klasse

Du skal være uddannelsesparat og have standpunktskarakterer på mindst 4,0. Til eksamen skal du bekræfte niveauet. Altså mindst få 4,0 i gennemsnit. Og du skal have været til prøve i de lovbundne prøver.

Er der et grundforløb på HF?

Nej. Du går i gang med dine obligatoriske fag og det kreative fag med det samme. 

Jeg vil i 10. klasse på efterskole, som er eksamensfri. Kan jeg stadig blive optaget på HF?

Ja. Du vil blive optaget på HF med din 9. klasse, hvis den opfylder kravene.  

Kan jeg frit vælge fagpakke?

Ja. Du har mulighed for at designe din egen HF med de fag, du evt. skal bruge på en videregående uddannelse - eller med de fag, som har din interesse. 

Hvor lang tid skal jeg bruge på lektier?

Det er meget individuelt. Som udgangspunkt siger vi ca. 20 min pr. fag. Du har højst 4 fag på en dag. 

Hvor mange forskellige sprog kan jeg få?

Du har engelsk B (obligatorisk). Derudover  kan du vælge tysk C og spansk B i en fagpakke. 

Jeg er lidt nervøs for at starte på HF

Mange er nervøse. Derfor får du en makker og en makkerskabsgruppe. Dem er du meget sammen med i den første tid, så du får en god og tryg start på HF.

Hvor mange drenge er der i hver klasse?

Der er ca. 10-12 drenge i hver klasse. 

Jeg er ordblind. Kan jeg klare en HF?

Ja. Du får en IT-pakke. Du får SPS-støttetimer + ekstra tid til eksamen. Der er ca. 5-7 elever i hver klasse, der er ordblinde. På Herning HF & VUC er vi faktisk særligt gode til at hjælpe dig, som er ordblind.

Jeg er ikke uddannelsesparat i 9.klasse. Kan jeg så optages på HF? 

Nej, ikke uden videre, men du kan ikke komme til en optagelsesprøve. Du skal enten klare dig rigtig godt til eksamen og have mindst 6,0 i gennemsnit - eller tage 10. klasse. 

Jeg vil gerne på universitetet. Kan jeg det med en HF?

Ja. Du kan tage en UNI-fagpakke, mens du går på HF - eller tage et supplerende overbygningsforløb (HF SOF) efter din HF-eksamen 

Jeg vil gerne have en erhvervsfaglig uddannelse. Kan jeg gøre det efter HF?

Ja. Vi ser flere, der vælger at tage HF først og derefter en erhvervsuddannelse. Du kan f.eks. vælge fagpakken Hands On, hvor du i løbet af din HF-uddannelse hos os får mulighed for at snuse til erhvervsrettede fag på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Du er blevet ældre og mere moden - og måske også lidt mere afklaret i forhold til dit valg. Hvis du senere vil i gang med en videregående uddannelse, har du den gymnasiale baggrund.

Er der fester/fredagscafé/frivillig idræt på HF?

Ja. Der er mange aktiviteter løbende, som du kan deltage i. Det er nemlig fedt at have noget fælles at mødes omkring.

UddannelsesZoom

Der kan være rigtig meget at tage stilling til, når du skal vælge uddannelse. Brug UddannelsesZoom til at sammenligne informationer om erhvervsuddannelser og videregående uddannelser på tværs af forskellige parametre.

Du kan bruge UddannelsesZoom til at få mere at vide om:

  • Hvilke brancher bliver man ansat i – og til hvilken løn?
  • Hvor stor er ledigheden?
  • Hvor mange starter egen virksomhed?
  • Hvad er gennemførselstiden?
  • Hvor stort er frafaldet?

Adgangskortet

Kender du adgangskortet? Brug det til at se, hvilke fag og niveauer din drømmeuddannelse kræver.

Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbachelorer, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

Læs mere om vores HF-fagpakker

Business og økonomi

Drømmer du om at arbejde med virksomhedsdrift, markedsføring, innovation og kommunikation?

Matematik B, Erhvervsøkonomi C

Børn og læring

Bliv klogere på pædagogik, uddannelse og formidling og bliv klar til at læse til pædagog, lærer eller socialrådgiver.

Samfundsfag B, Psykologi C

Grøn fremtid og design

Interesserer du dig for bæredygtighed, byggeri og arkitektur?

Naturgeografi B, Design og arkitektur C

Kultur og mennesker

Synes du, at menneskets rolle i verden er spændende, og kan du lide at arbejde med emner som etik og kunstig intelligens? Måske vil du gerne læse til lærer, socialrådgiver, pædagog eller journalist?

Religion B, Filosofi C

Sport og beredskab

Drømmer du om en karriere hos politiet, militæret eller beredskabsstyrelsen? Lær om personlighedstyper, stress og coping, kommunikation og samarbejde samt kulturmøder.

Idræt B, Psykologi C

Sundhed og omsorg

Vil du gerne have en fremtid som f.eks. laborant, fysioterapeut eller sygeplejerske? Bliv klogere på sundhed og ernæring samt menneskets udvikling og vilkår.

Biologi B, Psykologi C

Det første år på HF arbejder du med de obligatoriske fag og almene studiekompetencer. Du skal vælge frit mellem billedkunst, idræt, mediefag og musik.
På andet år følger du din fagpakke og dine valgfag. Hvis du starter på HF i august 2024, skal du først vælge fagpakke til januar 2025.