Fag

Sammensæt selv dine fag, så de passer til den uddannelse, som du skal i gang med bagefter.

Hvilke fag kan jeg tage?

Vi udbyder nedenstående fag som virtuel undervisning. Fagene er opdelt efter hvilket niveau du kan tage faget på. Du kan tilmelde dig via vores webshop.

C-niveau

Biologi *

Engelsk

Geografi *

Idræt *

Kemi *

Matematik

Mediefag *

Psykologi

Religion

Samfundsfag

Tysk

* Bemærk: Du skal deltage i et obligatorisk praksis-/laboratoriekursus. Du er automatisk tilmeldt praksis-/laboratoriekurset samt eksamen, når du er tilmeldt undervisningen hos os. 

Deltagelse i praksis-/laboratoriekurset er en forudsætning for at aflægge prøve og indgår som en del af den samlede studieaktivitet. Ved manglende deltagelse i kurset vil du automatisk blive udmeldt fra holdet.

Du kan læse mere om praksis-/laboratoriekurser her.

B-niveau

Engelsk

Historie

Matematik

Psykologi

Samfundsfag

Tysk

A-niveau

Dansk

Engelsk

Matematik

Hør mere
om dine
muligheder