Force

Til dig, der vil være med til at rykke ud og tænker på at søge ind til fx politiet, militæret eller Beredskabsstyrelsen.

Force

Til dig, der vil være med til at rykke ud og tænker på at søge ind til fx politiet, militæret eller Beredskabsstyrelsen.

Fagpakken Force er skræddersyet til dig, der overvejer en karriere, hvor det at kunne navigere i kriser og håndtere udfordrende opgaver er en del af hverdagen. Det kan du blandt andet opleve, hvis du søger ind til politiet, militæret eller Beredskabsstyrelsen. Derfor udbydes Force i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi.

Arbejd med din fysiske og psykiske styrke
På Herning HF kommer du derfor til at arbejde forberedende med fx stress og coping, naturkatastrofer, kommunikation og samarbejde, kulturmøder, radikalisering, personlighedstyper og meget mere. Samtidig arbejder du med dine grundlæggende færdigheder i dansk, engelsk, matematik og naturvidenskab.

Udover de almene, obligatoriske og mere boglige HF-fag vil du i løbet af din uddannelse med fagpakken Force komme til at arbejde med din fysiske og psykiske styrke. Du bliver præsenteret for faktuelle og virkelighedsnære problemstillinger, der udfordrer dine evner til at træffe beslutninger i pressede situationer og håndtere konflikter.

Lærerne er rigtig gode til at se, hvis du har det svært med det faglige, også før du selv har spurgt om hjælp. Der er en god kommunikation imellem lærere og elever, og man kan mærke lysten hos lærerne. Jeg har ingen lærere, der kun ser det som et job.

Andreas, elev på HF

Fag på Force

Obligatoriske fag

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Idræt C *
  • Praktik- og projektforløb

To faggrupper

  • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag (Historie B, Samfundsfag C, Religion C)
  • Faggruppe: Naturvidenskab (Biologi C, Geografi C, Kemi C)

Fagpakke

  • Idræt B
  • Psykologi C
  • Valgfag B **

Book en tid til vejledning eller et besøg hos en studievejleder

Læs mere om vores øvrige HF-fagpakker

Business

Care

Design

Education

Elite

Explorer

Force

Science

Uni