Force

Til dig, der tænker på at søge ind til fx politiet, militæret eller Beredskabsstyrelsen.

Force

Til dig, der tænker på at søge ind til fx politiet, militæret eller Beredskabsstyrelsen.

Force er for dig, der overvejer en karriere, hvor det at kunne navigere i kriser og håndtere udfordrende opgaver er en del af hverdagen.

Du vil komme til at arbejde med fx stress og coping, naturkatastrofer, kommunikation og samarbejde, kulturmøder, radikalisering, personlighedstyper m.m. samtidig med, at du udbygger dine grundlæggende færdigheder i dansk, engelsk, matematik og naturvidenskab.

Foruden de almindelige fag vil du i løbet af din uddannelse komme til at arbejde med din fysiske og psykiske styrke. Du bliver præsenteret for faktuelle og virkelighedsnære problemstillinger, der udfordrer din evne til at træffe beslutninger i pressede situationer og håndtere konflikter.

Force udbydes i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi.

Lærerne er rigtig gode til at se, hvis du har det svært med det faglige, også før du selv har spurgt om hjælp. Der er en god kommunikation imellem lærere og elever, og man kan mærke lysten hos lærerne. Jeg har ingen lærere, der kun ser det som et job.

Andreas, elev på HF

Fag på Force

Obligatoriske fag

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Idræt C *
  • Praktik- og projektforløb

To faggrupper

  • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag (Historie B, Samfundsfag C, Religion C)
  • Faggruppe: Naturvidenskab (Biologi C, Geografi C, Kemi C)

Fagpakke

  • Idræt B
  • Psykologi C
  • Valgfag B **

Hør mere
om dine
muligheder

Læs mere om vores øvrige HF-fagpakker

Business

Care

Design

Education

Elite

Explorer

Force

Human & Science

Uni