Explorer

Til dig, der drømmer om at blive klogere på andre sprog og kulturer.

Explorer

Til dig, der drømmer om at blive klogere på andre sprog og kulturer.

Er du optaget af sprog, rejser, kultur og kommunikation? Så er Explorer noget for dig!

Explorer er til dig, der brænder for at kommunikere med andre og gerne vil supplere de traditionelle HF-fag med fag, der fokuserer på sprog og kultur samt globale og kommunikative kompetencer. Du ønsker at komme ud og opleve verden, og du overvejer måske at arbejde i en international virksomhed, blive guide eller ansat i en udenlandsk hjælpeorganisation.

Vi arbejder i praksis med kommunikationsstrategier samt sprog- og kulturforståelse, og vi vil undersøge aktuelle problemstillinger inden for emner som globalisering, migration, kulturelle værdier og traditioner samt sprogudvikling.

Vi har et medansvar for vores egen læring. Det bliver man mere moden og mere voksen af.

På HF er der plads til alle, og det gør en stor forskel i hverdagen. Det er vigtigt, at der ikke er nogen, der er uden for fællesskabet.

Rune, elev på HF

Fag på Explorer

Obligatoriske fag

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Idræt C eller kunstnerisk fag C *
  • Praktik- og projektforløb

To faggrupper

  • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag (Historie B, Samfundsfag C, Religion C)
  • Faggruppe: Naturvidenskab (Biologi C, Geografi C, Kemi C)

Fagpakke

  • Spansk B
  • Retorik C
  • Valgfag C **

* Billedkunst, Mediefag eller Musik
** Design, Erhvervsøkonomi, Fysik, Innovation, Psykologi eller Tysk

Hør mere
om dine
muligheder

Læs mere om vores øvrige HF-fagpakker

Business

Care

Design

Education

Elite

Explorer

Force

Human & Science

Uni