Elite

Til dig, der vil forene eliteidræt og uddannelse.

Elite

Til dig, der vil forene eliteidræt og uddannelse.

Herning Elite udbyder i samarbejde med Herning HF en 2-årig HF-uddannelse med fagpakken Idræt B og Psykologi C. HF-uddannelsen består desuden af en række obligatoriske fag som Dansk A, Engelsk B, Matematik C m.fl. samt praktik- og projektperioder og et frit valgfag.

Du kan blive optaget på det 2-årige HF direkte fra 9. eller 10. klasse.

HF giver dig mulighed for at kvalificere dig til mellemlange videregående uddannelser. Ændrer du karriereplaner, når du har afsluttet HF, kan du op til to år efter bygge videre med HF PLUS, der på et halvt år giver adgang til universitetet.

Skoledagen starter kl. 8.10. Dit skema giver dig mulighed for at følge morgentræningen tirsdag og torsdag.
Undervisningen slutter kl. 15.15, så du har tid til at dyrke din idrætsgren om eftermiddagen.

På HF møder du ikke en lærer, som er ligeglad. De bliver ikke sure, de bliver skuffet – og det er rigtig dejligt at arbejde med.

De formår at ramme os rigtig meget i øjenhøjde og give os mere motivation. Og så giver de plads til, at man kan være lidt fjollet. Det betyder, at man er glad, når man er i skole og man er glad, når man går hjem fra skole.

Andreas, elev på HF

Fag på Elite

1. semester

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Idræt C / morgentræning *
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag
 • Faggruppe: Naturvidenskab
 • Praktik- og projektforløb

2. semester

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C *
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag
 • Faggruppe: Naturvidenskab *
 • Praktik- og projektforløb
 • Morgentræning

3. semester

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag *
 • Fagpakke: Idræt B og Psykologi C
 • Det frie valgfag
 • Praktik- og projektforløb
 • Morgentræning

4. semester

 • Dansk A *
 • Engelsk B *
 • Fagpakke: Idræt B * og Psykologi C *
 • Det frie valgfag *
 • Større skriftlig opgave (SSO)
 • Morgentræning

* Eksamensfag

Mulige valgfag:

 • Biologi B
 • Kemi B
 • Matematik B
 • Religion B
 • Samfundsfag B

Hør mere
om dine
muligheder

Læs mere om vores øvrige HF-fagpakker

Business

Care

Design

Education

Elite

Explorer

Force

Human & Science

Uni