Education

Til dig, der overvejer at uddanne dig til lærer.

Education

Til dig, der gerne vil viderebringe viden til børn og unge og derfor overvejer at uddanne dig til lærer.

Fagpakken Education er skræddersyet til dig, der interesserer sig for samfundet og menneskets betingelser for uddannelse. Her bliver du både fagligt og personligt udfordret, når det er din til tur til at formidle viden. I denne fagpakke får du en spændende smagsprøve på nogle af de pædagogiske og faglige udfordringer, som karakteriserer skoleverdenen.

Pædagogisk praksis i virkeligheden
Udover undervisning i de almene og obligatoriske HF-fag kommer du til at prøve kræfter med pædagogisk praksis i virkeligheden. Vi har nemlig et godt samarbejde med Brændgårdsskolen, hvor du i projektperioder har mulighed for at sætte din nye viden i spil og se resultatet.

Jeg troede egentlig, jeg vidste, hvad jeg ville, men POP-forløbene har udfordret mig på mit valg.

Man møder forskellige videregående uddannelser og får mulighed for at blive klogere på, om man har truffet det rigtige valg, og man bliver præsenteret for uddannelser, man ikke rigtig kendte til på forhånd. Det har været med til at modne mig i mit karrierevalg. Jeg var ret målrettet omkring at blive salgsassistent, men nu ved jeg, at jeg skal være noget med mennesker.

Andreas, elev på HF

Fag på Education

Obligatoriske fag

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Idræt C eller kunstnerisk fag C*
  • Praktik- og projektforløb

To faggrupper

  • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag (Historie B, Samfundsfag C, Religion C)
  • Faggruppe: Naturvidenskab (Biologi C, Geografi C, Kemi C)

Fagpakke

  • Samfundsfag B
  • Retorik C eller Filosofi C
  • Valgfag B **

* Billedkunst, Mediefag eller Musik
** Klik her for at se en oversigt over mulige valgfag

Book en tid til vejledning eller et besøg hos en studievejleder

Læs mere om vores øvrige HF-fagpakker

Business

Care

Design

Education

Elite

Explorer

Force

Science

Uni