Education

Til dig, der overvejer at blive lærer.

Education

Til dig, der overvejer at blive lærer.

Uddannelsen er for alle, der interesserer sig for samfundet og menneskets betingelser for uddannelse. Du kommer til at arbejde med nogle af de pædagogiske og faglige udfordringer, som karakteriserer skoleverdenen.

I samarbejde med Brændgårdsskolen vil du endvidere i projektperioder få mulighed for at prøve kræfter med pædagogisk praksis i virkeligheden.

Jeg troede egentlig, jeg vidste, hvad jeg ville, men POP-forløbene har udfordret mig på mit valg.

Man møder forskellige videregående uddannelser og får mulighed for at blive klogere på, om man har truffet det rigtige valg, og man bliver præsenteret for uddannelser, man ikke rigtig kendte til på forhånd. Det har været med til at modne mig i mit karrierevalg. Jeg var ret målrettet omkring at blive salgsassistent, men nu ved jeg, at jeg skal være noget med mennesker.

Andreas, elev på HF

Fag på Education

Obligatoriske fag

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Idræt C eller kunstnerisk fag C*
  • Praktik- og projektforløb

To faggrupper

  • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag (Historie B, Samfundsfag C, Religion C)
  • Faggruppe: Naturvidenskab (Biologi C, Geografi C, Kemi C)

Fagpakke

  • Samfundsfag B
  • Psykologi C
  • Valgfag B **

* Billedkunst, Mediefag eller Musik
** Klik her for at se en oversigt over mulige valgfag

Hør mere
om dine
muligheder

Læs mere om vores øvrige HF-fagpakker

Business

Care

Design

Education

Elite

Explorer

Force

Human & Science

Uni