Design

Til dig, der har en særlig interesse i design og innovation og som måske tænker på at søge ind på en kreativ videregående uddannelse efter din HF-eksamen.

Design

Til dig, der har en særlig interesse i design og innovation og som måske tænker på at søge ind på en kreativ videregående uddannelse efter din HF-eksamen.

Design er til dig, der har en særlig interesse i kreative fag, og som tænker på at søge ind på én af de kreative videregående uddannelser efter din HF-eksamen. Design udbydes i samarbejde med VIA Design.

I uddannelsesforløbet på HF Design er der særligt fokus på innovation og de kreative fag; design og billedkunst.

Én dag om ugen bliver du undervist på VIA Design i henholdsvis design og tværfaglige projekter. På den måde kan du gøre brug af VIA Designs mange kreative værksteder. Ugens fire øvrige dage foregår din undervisning på Herning HF & VUC i de andre HF-fag.

Du vil opleve at være en del af et videregående uddannelsesmiljø samtidig med, at du tager din ungdomsuddannelse.

Du kommer i særlig grad til at arbejde med tværfaglige projekter med udgangspunkt i virklighedsnære problemstillinger, som bliver stillet fra områdets virksomheder og/eller kulturinstitutioner.

Jeg startede med forventningen om, at den kreative proces ville gennemsyre alle fag, og det synes jeg i høj grad, HF Design har levet op til. Jeg har udviklet mig selv og har taget meget til mig. Det har bl.a. betydet, at jeg nærmest har ombygget mit liv efter en designproces og nu altid tænker på den måde.

Jeg har tænkt mig at læse til lærer – en idé jeg har fået her. Vi er blevet trænet i at formidle viden, og det har været rigtig spændende,

Michael, elev på HF

Fag på Design

Obligatoriske fag

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Billedkunst C *
  • Praktik- og projektforløb

To faggrupper

  • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag (Historie B, Samfundsfag C, Religion C)
  • Faggruppe: Naturvidenskab (Biologi C, Geografi C, Kemi C)

Fagpakke

  • Billedkunst B
  • Design C
  • Valgfag B **

Hør mere
om dine
muligheder

Læs mere om vores øvrige HF-fagpakker

Business

Care

Design

Education

Elite

Explorer

Force

Human & Science

Uni