Care

Til dig, der overvejer at blive fx pædagog eller socialrådgiver.

Care

Til dig, der overvejer at blive fx pædagog eller socialrådgiver.

Uddannelsen er for alle, der interesserer sig for psykologi og menneskets udvikling og vilkår. I løbet af uddannelsen kommer du til at arbejde med nogle af de kulturelle og sociale udfordringer, som karakteriserer det moderne liv. Mange af opgaverne er baseret på virkelighedsnære og aktuelle cases og problemstillinger.

Med en bred vifte af valgfag får du mulighed for at tone din uddannelse inden for netop dit interessefelt.

Lærerne ser os som ligeværdige, og man føler sig ikke bare som en elev – det er rart.

Jeg valgte HF, fordi jeg gerne vil være fysioterapeut, og det er vildt fedt, man kan få lov til at vælge sin egen retning.

Efter et projekt med VIA i Holstebro er jeg blevet helt afklaret med, at jeg vil være fysioterapeut.

Anni, elev på HF

Fag på Care

Obligatoriske fag

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Idræt C eller kunstnerisk fag C *
  • Praktik- og projektforløb

To faggrupper

  • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag (Historie B, Samfundsfag C, Religion C)
  • Faggruppe: Naturvidenskab (Biologi C, Geografi C, Kemi C)

Fagpakke

  • Psykologi B
  • Filosofi C
  • Valgfag C **

* Billedkunst, Mediefag eller Musik
** Design, Erhvervsøkonomi, Fysik, Innovation eller Tysk

Hør mere
om dine
muligheder

Læs mere om vores øvrige HF-fagpakker

Business

Care

Design

Education

Elite

Explorer

Force

Human & Science

Uni