Business

Til dig, der ønsker en HF-uddannelse som forbereder til en videregående uddannelse på fx Erhvervsakademiet.

Business

Til dig, der ønsker en HF-uddannelse som forbereder til en videregående uddannelse på fx Erhvervsakademiet.

Business er til dig, der gerne vil supplere de traditionelle HF fag med erhvervsrettede fag med indhold som markedsføring, virksomhedsdrift, branding og kommunikation. Business udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest.

En dag om ugen bliver du undervist på Erhvervsakademi MidtVest i henholdsvis afsætningsøkonomi og tværfaglige projekter. Du vil opleve, at du er en del af et videregående uddannelsesmiljø, samtidig med du tager din ungdomsuddannelse.

Udover den almindelige undervisning kommer du til at deltage i camps, hvor Erhvervsakademi MidtVest, Herning HF & VUC og en lokal virksomhed går sammen om en workshop, hvor du skal arbejde kreativt og innovativt med en aktuel problemstilling.

Jeg har nogle gode klassekammerater, spændende fag og gode lærere, som er rigtig gode til at formidle. Lærerne tager sig tid til en – man får ikke bare lov til at passe sig selv.

Jeg er rigtig glad for de tonede fag og jeg tror også jeg kan tage det jeg har lært med videre lige meget, hvordan fremtiden ser ud.

Morten, elev på HF

Fag på Business

Obligatoriske fag

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Mediefag C *
  • Praktik- og projektforløb

To faggrupper

  • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag (Historie B, Samfundsfag C, Religion C)
  • Faggruppe: Naturvidenskab (Biologi C, Geografi C, Kemi C)

Fagpakke

  • Matematik B
  • Erhvervsøkonomi C
  • Valgfag B **

Hør mere
om dine
muligheder

Læs mere om vores øvrige HF-fagpakker

Business

Care

Design

Education

Elite

Explorer

Force

Human & Science

Uni