Fag på HF

Sammensæt din HF-uddannelse efter interesse, eller så den passer til den uddannelse, du skal i gang med bagefter.

Obligatoriske fag

Dansk A

Engelsk B

Matematik C

Valgfag C

Idræt, billedkunst, drama, mediefag eller musik

To obligatoriske faggrupper

Kultur- og samfundsfaggruppe

Historie B, Religion C, Samfundsfag C

Naturvidenskabelig faggruppe

Biologi B, Geografi C, Kemi C