Autismeklassen

Til dig, der ønsker at tage en 2 årig HF-uddannelse, som er specielt tilrettelagt for unge med autisme.

HF for unge med autisme

Herning HF tilbyder en 2-årig HF-uddannelse, som er særligt tilrettelagt for unge med autisme. Uddannelsen er en helt almindelig 2-årig HF-uddannelse, som er adgangsgivende til videregående uddannelser.

Informationsmøde
Vi afholder informationsmøde onsdag den 22. januar kl. 16, hvor du kan høre mere om Autismeklassen.

Et højt fagligt niveau
Autismeklassen er en 2-årig HF-uddannelse med undervisning på et udfordrende og højt faligt niveau og lærere, der brænder for deres fag og for eleverne. Undervisningen er tilrettelagt, så den tager hensyn til dine og de andre elevers særlige behov.

Trygge rammer
Som elev i Autismeklassen går du i en klasse med højst 12 elever. I den daglige undervisning lægger vi vægt på ro, overskuelighed og struktur. Undervisningen ligger mellem kl. 8.10 og 15.15. Der er indlagt studietimer (bl.a. til lektielæsning), hvor der normalt er en lærer til stede.

Klassen indgår på normal vis i skolens helhed, og du får mulighed for at deltage i de øvrige undervisningsaktiviteter og i skolens sociale liv. Klassen deltager dog ikke i skolens fælles studierejse.

Egne lokaler
Autismeklassen har egne lokaler med en særlig indretning, som imødekommer behovet for struktur og faste rutiner. I har jeres eget klasselokale med faste pladser samt et hvilerum, der kan benyttes, hvis du har behov for at trække dig lidt tilbage.

Støtte
Du får tilknyttet en mentor, som bl.a. har fokus på støtte omkring gode studievaner. Din mentor kan også støtte med strategier og redskaber, så du får en mere overskuelig og meningsfuld hverdag. Du har også mulighed for individuel studiestøtte, og derudover har skolen en elevcoach, du kan benytte på lige fod med skolens øvrige elever.

Det er første gang jeg er en del af et fællesskab – her bliver jeg accepteret nøjagtig som jeg er.

Jeg har prøvet ungdomsuddannelser to gange før. Jeg har aldrig været i tvivl om mine ressourcer til at klare det faglige, men tidligere er det strandet på de sociale krav. Her har der været plads til mig.

Elev i Autismeklassen

Fagoversigt

1. semester

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Musik C
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag
 • Faggruppe: Naturvidenskab
 • Studietimer

2. semester

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C *
 • Musik C *
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag
 • Faggruppe: Naturvidenskab *
 • Studietimer

3. semester

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag *
 • Fagpakke
 • Valgfag 
 • Studietimer

4. semester

 • Dansk A *
 • Engelsk B *
 • Fagpakke *
 • Valgfag *
 • Større skriftlig opgave (SSO)
 • Studietimer

* eksamensfag

Fagpakker

På 2. HF vælges én af nedenstående fagpakker:

Ansøgning om optagelse

Kravene for optagelse er en autismediagnose, en afsluttet 9. eller 10. klasses eksamen med et solidt fagligt niveau i dansk, engelsk og matematik, gode almene skolekundskaber og stor stabilitet i fremmøde.

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen er den 1. marts 2020. Skriv ”Autismeklassen” i kommentarfeltet.

I forbindelse med ansøgning om optagelse skal du til en samtale. Til samtalen skal vi bruge dokumentation for diagnosen samt eksamens- og årskarakterer.

Har du spørgsmål vedrørende din ansøgning kan du kontakte Charlotte Troelsen, leder af Autismeklassen. Du kan bestille tid til en samtale ved at skrive til ct@hhfvuc.dk eller ringe til tlf. 96 27 62 00.

Brobygning
Hvis du gerne vil opleve lidt af hverdagen i Autismeklassen har du mulighed for at komme i brobygning. Klik her for at læse mere.

Informationsmøde
Vi afholder informationsmøde onsdag den 22. januar kl. 16, hvor du kan høre mere om Autismeklassen.

Vil du vide mere om Autismeklassen?

Kontakt lederen af Autismeklassen Charlotte Troelsen på ct@hhfvuc.dk eller på 96 27 62 00.