ASF-linjen

Til dig, der ønsker at tage en 2 årig HF-uddannelse, som er specielt tilrettelagt for unge med ASF, særligt med Aspergers syndrom.

HF for unge med ASF

Herning HF tilbyder en 2-årig HF-uddannelse, som er særligt tilrettelagt for unge med autisme.

Trygge rammer
Som elev på ASF-linjen går du i en klasse med højst 12 elever. I har jeres eget klasselokale med faste pladser, samt et hvilerum forbeholdt ASF-elever.

Undervisningen
Læreplan og eksamen følger de almindelige bekendtgørelser, men undervisningen og de fysiske rammer er specielt tilpasset ASF-elever.

I den daglige undervisning lægger vi vægt på ro, overskuelighed og struktur. Undervisningen ligger mellem kl. 8.10 og 15.15. Der er indlagt studietimer (bl.a. til lektielæsning), hvor der normalt er en lærer til stede.

Klassen indgår på normal vis i skolens helhed, og eleverne får mulighed for at deltage i de øvrige undervisningsaktiviteter og i skolens sociale liv. Klassen deltager dog ikke i skolens fælles studierejse.

Støtte
Alle ASF-elever får tilknyttet en mentor, som er én af klassens lærere. Elev og mentor har samtaler efter behov, og ofte med deltagelse af elevens netværk.

Alle ASF-elever har mulighed for individuel støtte (SPS). Skolen har elevcoach som ASF-elever kan benytte på lige fod med skolens øvrige elever.

Det er første gang jeg er en del af et fællesskab – her bliver jeg accepteret nøjagtig som jeg er.

Jeg har prøvet ungdomsuddannelser to gange før. Jeg har aldrig været i tvivl om mine ressourcer til at klare det faglige, men tidligere er det strandet på de sociale krav. Her har der været plads til mig.

Elev på ASF-linjen

Fagoversigt

1. semester

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Musik C
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag
 • Faggruppe: Naturvidenskab
 • Studietimer

2. semester

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C *
 • Musik C *
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag
 • Faggruppe: Naturvidenskab *
 • Studietimer

3. semester

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag *
 • Fagpakke
 • Valgfag 
 • Studietimer

4. semester

 • Dansk A *
 • Engelsk B *
 • Fagpakke *
 • Valgfag *
 • Større skriftlig opgave (SSO)
 • Studietimer

* eksamensfag

Fagpakker

På 2. HF vælges én af nedenstående fagpakker:

Naturvidenskab

Obligatoriske fag:
Matematik BFysik C

Et valgfag:
Biologi BKemi BReligion BSamfundsfag BSpansk CBTysk CB

Retter sig mod:
Datamatiker, bygningskonstruktør, laborant mm.

Kommunikation

Obligatoriske fag:
Samfundsfag BTysk C

Et valgfag:
Biologi BFysik CBKemi BReligion BSpansk CBTysk CB

Retter sig mod:
Sprog, kommunikation, kultur mm.

Pædagogik

Obligatoriske fag:
Psykologi CBFilosofi C

Et valgfag:
Biologi BKemi BMatematik BReligion BSamfundsfag B

Retter sig mod:
Pædagog, underviser mm.

Sundhed

Obligatoriske fag:
Biologi BPsykologi C

Et valgfag:
Fysik CBKemi BReligion BSamfundsfag BSpansk CBTysk CB

Retter sig mod:
Sygeplejerske, fysioterapeut, laborant mm.

Ansøgning om optagelse

Kravene for optagelse er en diagnose inden for ASF, en afsluttet 9. eller 10. klasses eksamen med et solidt fagligt niveau i dansk, engelsk og matematik, gode almene skolekundskaber og stor stabilitet i fremmøde.

I forbindelse med ansøgningen afholdes en samtale med ansøger. Til den skal skolen bruge dokumentation for diagnosen samt eksamens- og årskarakterer.

Spørgsmål vedrørende ansøgning kan ske ved henvende til Charlotte Troelsen. Der kan bestilles tid til samtale på ct@hhfvuc.dk eller tlf. 96 27 62 00.

Brobygning
Hvis du gerne vil opleve lidt af hverdagen på ASF-linjen har du mulighed for at komme i brobygning. Klik her for at læse mere.

Vil du vide mere om ASF-linjen?

Kontakt lederen af ASF-linjen Charlotte Troelsen på ct@hhfvuc.dk eller på 96 27 62 00.