HF PLUS

Hvis du ændrer karriereplaner, når du har afsluttet din HF, kan du tage et supplerende overbygningsforløb (SOF) på Herning HF.

HF PLUS

Hvis du ændrer karriereplaner, når du har afsluttet din HF, kan du tage et supplerende overbygningsforløb (SOF) på Herning HF.

HF PLUS er et supplerende overbygningsforløb til din HF-eksamen, som giver dig mulighed for at søge ind på universitetet. HF PLUS består af to eller tre fag, hvoraf mindst ét skal være på A-niveau.

På Herning HF tilbyder vi en række relevante fag og niveauer, så du kan sammensætte dit supplerende overbygningsforløb, så det passer til dine karriereplaner.

HF PLUS tilrettelægges over ét semester og er et blend af undervisning med faglærere og individuelle studietimer. Du får undervisning af vores dygtige lærere og bliver en del af det faglige studiemiljø på HF PLUS.

Undervisningen foregår dagligt fra kl. 8.10 til kl. 15.15. Der kan dog forekomme undervisningsdage til kl. 16.00.

For at sikre du udvikler dine studiekompetencer, er vores coach Louise Ebler Andersen tilknyttet til HF PLUS.

Du vil blive tilbudt at deltage i studiegrupper med andre HF PLUS elever, og du får mulighed for at søge om en fast læseplads på skolen.

Muligheden for at bygge oven på med HF PLUS står åbent op til to år efter, du har afsluttet din HF-uddannelse.

 

Optagelse

Du skal bruge denne ansøgningsformular for at ansøge om optagelse på HF PLUS. Ansøgningsformularen skal udfyldes, gemmes på din computer og sendes som vedhæftet fil til studievejleder Finn Aaby Nielsen via formularen på herninghfogvuc.dk/sikker (vælg emnet ‘Andet’) senest torsdag den 13. august 2020.

Din optagelse er betinget af, du fremsender en kopi af dit eksamensbevis for bestået HF eller IB som vedhæftet fil til Finn Aaby Nielsen senest torsdag den 13. august 2020 via herninghfogvuc.dk/sikker (vælg emnet ‘Andet’).

Fagudbud efteråret 2019

125 timer:

  • Engelsk løft fra B til A
  • Kemi løft fra C til B
  • Matematik løft fra B til A
  • Matematik løft fra C til B

200 timer:

  • Fysik løft fra 0 til B
  • Tysk løft fra 0 til B

Eksempler på uddannelser HF PLUS er adgangsgivende til

Amerikanske studier – Syddansk Universitet, Odense

Engelsk løft fra B til A (125 timer)
Tysk løft fra 0 til B (200 timer)

International Business and Politics – Copenhagen Business School

Engelsk løft fra B til A (125 timer)
Matematik løft fra C til B (125 timer)

Medicin – Aarhus Universitet

Matematik løft fra B til A (125 timer)
Kemi løft fra C til B (125 timer)
Fysik løft fra 0 til B (200 timer)

Se mulige videregående uddannelser og optagelseskrav på www.ug.dk.

Hør mere
om dine
muligheder