Tilbagebetaling af deltagergebyr

Tilbagebetaling af deltagergebyr

Når du har bestået en hel HF som enkeltfag eller alle fagene i en fagpakke, kan du ansøge om tilbagebetaling af deltagergebyr. Du skal anvende dette ansøgningsskema og aflevere det sammen med relevant dokumentation på SU-kontoret.

Hvis du søger senest den 15. april, får du pengene udbetalt, inden skolen går på sommerferie. Søger du efter den 15. april, risikerer du, at betalingen bliver forsinket og først går igennem efter ferien.

Vi gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at få udfyldt og afleveret ansøgningsskemaet og den fornødne dokumentation.

Tilbagebetaling foretages af den institution, hvor den sidste eksamen i en samlet enkeltfagseksamen eller det sidste fag i fagpakken er aflagt henholdsvis bestået. Det vil sige, at hvis du har taget eksaminer ved andre VUC’er, er det stadig Herning HF & VUC, der skal udbetale deltagergebyret til dig.

Hør mere
om dine
muligheder