Selvstuderende

Tilmeld dig prøver på HF-enkeltfag uden at have fulgt undervisningen.

Selvstuderende

Det er muligt at tilmelde sig prøver på HF-enkeltfag uden at have fulgt undervisningen.

Du har selv ansvar for forløbet, hvilket vil sige at du selv skal:

  • være bekendt med eksamenskravene og opfylde dem
  • lave egen undervisningsbeskrivelse
  • holde dig ajour med tidspunkt for eksamensafholdelsen
  • møde ½ time før tid både til skriftlig og mundtlig eksamen
  • medbringe PC til skriftlig eksamen, ellers skal du skrive i hånden
  • skaffe autoriseret dokumentation hvis du har brug for at få forlænget tid til
    eksamen.

Tilmelding til prøver sker i studievejledningen inden nedenstående datoer:

  • Vintereksamen: 1. oktober
  • Sommereksamen: 1. marts

Bemærk: Der opkræves et gebyr pr. fag. Du kan se priserne her.

OBS!
I fagene biologi, fysik, geografi og kemi skal du deltage i et laboratoriekursus, med mindre du tidligere har deltaget i et undervisningsforløb og har godkendte rapporter og journaler. Hvis du ikke har lavet rapporterne, skal du selv sørge for at tilmelde dig til de relevante laboratoriekurser, der afholdes på VUC Aarhus. Laboratoriekurserne afholdes typisk i foråret. Læs mere om laboratoriekurser på VUC Aarhus.

For at vejleder i god tid kan forberede eksamensspørgsmål, skal du senest 1. maj give vejleder samtlige rapporter og journaler.

Hør mere
om dine
muligheder