fbpx

2-årig HF

En ungdomsuddannelse for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse på 2 år, så du kan komme videre med dine fremtidsplaner.

Derfor skal du vælge en 2-årig HF

En 2-årig HF får dig hurtigt fremad og har fokus på dine muligheder.

Bliv klar til din videregående uddannelse
Det er en ungdomsuddannelse for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse på 2 år, så du kan komme videre med dine fremtidsplaner. Hos Herning HF er det et fællesprojekt at nå i mål, og vi glæder os allerede til at få dig med på holdet.
En HF-uddannelse åbner utallige døre. Du bliver nemlig på bare 2 år kvalificeret til den videregående uddannelse, du gerne vil. Det gælder både de mellemlange uddannelser og universitetsuddannelser.

Vælg din retning med spændende fagpakker
Vi sikrer, at du får sat ord på dine ambitioner gennem spændende undervisning i samarbejde med blandt andre VIA University College, Aarhus Universitet Herning, Erhvervsakademi MidtVest og Midt- og Vestjyllands Politi.

Når du har gennemført første års obligatoriske fag, får du frihed til at forfølge dine interesser og selv sætte retningen for din uddannelse. På andet år skal du nemlig vælge mellem spændende fagpakker som business, care, design eller noget helt fjerde. Se mere om alle vores fagpakker.

Plads til personlig og faglig udvikling
På Herning HF har vi stort fokus på udvikling af mennesker. Her bliver du ikke bare til noget, men til nogen. 

Du bliver en del af et miljø, som er åbent, samarbejdende og bygget på respekt for den enkelte. Derfor kommer du også til at møde mange forskellige personer på skolen. Med forskellige aldre, interesser og erfaringer byder alle ind med noget spændende og lærerigt både i undervisningen og i det sociale.

Det er naturligvis vores mål, at alle elever trives og lærer noget – både om det faglige og om sig selv. Her har vi brug for hinandens forskellighed til at blive bekræftet eller udfordret i det, du vil, og i fællesskab få tingene til at lykkes.

Start direkte efter 9. klasse
Ser du heller ingen grund til at vente? Så er du velkommen på Herning HF direkte efter 9. klasse.

Klik her for at læse mere om optagelseskravene på det 2-årige HF.

Vi glæder os til at se dig.

 

Finn Aaby

Studievejleder

Har du spørgsmål angående HF?

Hvis du sidder med spørgsmål, kan du kontakte HF studievejledningen

Opbygning af HF

Det 2-årige HF er delt op i fire semestre:

1.
1.
semester​

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt eller kunstnerisk fag C *
Faggruppe: Kultur- og samfundsfag
Faggruppe: Naturvidenskab
Praktik- og projektforløb

2.
2.
semester​

Dansk A
Engelsk B
Matematik C *
Faggruppe: Kultur- og samfundsfag
Faggruppe: Naturvidenskab *
Praktik- og projektforløb

3.
3.
semester​

Dansk A Engelsk B
Faggruppe: Kultur- og samfundsfag *
Fagpakke
Valgfag
Praktik- og projektforløb
Studierejse

4.
4.
semester​

Dansk A *
Engelsk B *
Fagpakke *
Valgfag *
Større skriftlig opgave (SSO)*Eksamensfag

Det særlige ved HF

Praktik- og projektforløb

I løbet af din HF-uddannelse skal du vælge retningen for din videregående uddannelse og fremtidige karriere. På Herning HF udfordres dit karrierevalg – både hvis du ved præcist, hvad du vil, eller er uafklaret i forhold til fremtiden.

Gennem praktik- og projektforløb får du en smagsprøve på uddannelser, du måske slet ikke vidste eksisterede. Du møder studerende fra forskellige videregående uddannelser, og du kommer i studiepraktik.

Du sætter retningen

På Herning HF er eleverne i centrum. Det er ikke for sjov, når vi bruger buzzwords som accept af forskellighed, respekt for demokratiet, beslutningsdygtighed og selvstændighed.

 

Det handler om dialog, så du kan være med til at forme din hverdag og din uddannelse. Bliv en del af vores aktive elevråd, festudvalg, frivillig idræt og meget mere. På Herning HF er der kort vej til handling, når vi sammen har truffet en beslutning. Så hvad vil du?

Et fællesprojekt

Vi hylder nærhedsprincippet og mener, at HF er noget, vi gør sammen. Derfor arbejder lærerne i klasseteams, og hver klasse har en klasseleder og en studievejleder. På den måde ved du altid, hvem du kan snakke med, hvis du har spørgsmål eller brug for gode råd.

 

Evaluering og feedback

På HF får du ikke standpunktskarakterer – hvert fag eller faggruppe afsluttes med en eksamen. I stedet for karakterer får du løbende evalueringer og feedback i fagene, så du med konkrete råd kan blive så dygtig som mulig.

Adgangsgivende til...

Med en HF-eksamen er dørene på mange spændende videregående uddannelser åbne. 
Du får adgang til de samme videregående uddannelser som STX, HTX, HHX og GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge).

Kvote 1

Søger du ind på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, skal du søge ind gennem www.optagelse.dk. Her er det din eksamenskvotient (eksamensgennemsnit), der afgør, om du bliver optaget på den søgte uddannelse.

Vær opmærksom på, at nogle uddannelser både under kvote 1 og kvote 2 stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse. Undersøg altid på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker optagelse, hvilke krav de stiller netop der.

Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 1 er almindeligvis 1. juli.

Husk, at du altid er velkommen til at spørge din klasseleder eller studievejleder, hvis du vil vide mere.

Kvote 2

På mange uddannelser kan du også søge optagelse under kvote 2. Her kan være forskellige optagelsesbetingelser, det kan fx være:

  • En adgangsgivende eksamen med en lavere kvotient end der kræves under kvote 1.

Eller det kan være andre kvalifikationer som:

  • Et eller flere års erhvervserfaring
  • En anden uddannelse, højskole- eller udlandsophold, fritidslederaktiviteter mv.

Vær opmærksom på, at nogle uddannelser både under kvote 1 og kvote 2 stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse. Undersøg altid på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker optagelse, hvilke krav de stiller netop der.

Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 2 er den 15. marts.

FAQ

De mest stillede
spørgsmål studievejlederen får

Hvilke fag skal jeg have, når jeg starter på HF?

Udover fagene dansk, engelsk og matematik, naturfag og kultur/samfundsfag, skal du vælge nogle fag efter dine interesser. Det er enten idræt, musik, billedkunst, mediefag eller drama. 

Hvad giver en fagpakke adgang til?

Fagpakkerne giver adgang til mellemlange videregående uddannelser, som fx lærer, pædagog, socialrådgiver, fysioterapeut og politibetjent. Se mere på www.herningHfogvuc.dk/fagpakker. 

Hvor mange fag får jeg på højeste niveau?

På HF skal du have dansk på A-niveau samt engelsk, historie og et valgfag på B-niveau. Derudover skal du have mindst et yderligere fag på B-niveau. Du har også mulighed for at tage engelsk på A-niveau på vores UNI-linje. 

Er det ikke lidt ældre, der går på HF?

På HF vil du typisk komme i en klasse med andre, der kommer enten direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse eller fra en efterskole. De fleste HF-elever er mellem 16-19 år. 

Er det rigtigt, at jeg ikke får årskarakterer på HF?

Ja, på HF får du ikke årskarakterer. Du skal til eksamen i alle fagene. Dine eksamener er fordelt over de 4 semestre (halvår), du går på HF. 

Er det rigtigt, at jeg ikke får standpunktskarakterer på HF?

Ja, på HF får du ikke standpunktskarakterer. I stedet får du feedback og faglige evalueringer fra dine lærere, så du altid ved, hvor du står rent fagligt, og hvad du skal arbejde med for at blive endnu bedre i dine fag. 

Hvad er adgangskravet for optagelse på HF efter 9.klasse

Du skal være uddannelsesparat, og have standpunktskarakterer på mindst 4,0. Til eksamen skal du bekræfte niveauet. Altså mindst 4,0 i gennemsnit. Og have været til prøve i de lovbundne prøver.

Er der et grundforløb på HF?

Nej. Du går i gang med dine obligatoriske fag og det kreative fag med det samme. 

Jeg vil i 10 klasse på efterskole. Den er eksamensfri. Kan du optages på HF?

Ja. Du vil blive optaget på HF med din 9.klasse, hvis den opfylder kravene.  

Kan jeg frit vælge fagpakke?

Ja. Du har mulighed for at designe din egen HF med de fag du evt. skal bruge på en videregående uddannelse, eller med de fag der har din interesse. 

Hvor lang tid skal jeg bruge på lektier?

Det er meget individuelt. Som udgangspunkt siger vi ca. 20 min /fag. Du har max 4 fag på en dag. 

Hvor mange forskellige sprog kan jeg få?

Du har engelsk B (obligatorisk). Og så kan du vælge tysk C og spansk B i en fagpakke. 

Jeg er lidt nervøs for at starte på HF

Det er mange. Derfor får du en makker og en makkerskabsgruppe. Dem er du meget sammen med i den første tid. Det giver lidt tryghed. 

Hvor mange drenge er der i hver klasse?

Der er ca. 10-12 drenge i hver klasse. 

Jeg er ordblind. Kan jeg klare en HF?

Ja. Du får en IT-pakke. Du får SPS støttetimer + ekstra tid til eksamen. Der er ca. 5-7 elever i hver klasse, der er ordblinde.

Jeg er ikke uddannelsesparat i 9.klasse. Kan jeg så optages på HF? 

Nej ikke uden videre, men du kan ikke komme til optagelsesprøve. Du skal enten klare dig rigtig godt til eksamen. Mindst 6,0 i gennemsnit, eller tage en 10 klasse. 

Jeg vil gerne på universitetet. Kan jeg det med en HF?

Ja. Du kan tage en UNI-fagpakke mens du går på HF, eller tage et supplerende forløb (SOF) efter din HF-eksamen 

Jeg vil gerne have en erhvervsfaglig uddannelse. Kan jeg gøre det efter HF?

Ja. Vi ser flere der vælger at tage HF først og derefter en erhvervsuddannelse. Du er blevet ældre og mere moden, og måske også lidt mere afklaret i forhold til dit valg. Hvis du senere vil i gang med en videregående uddannelse - så har du den gymnasiale baggrund. 

Er der fester/fredagscafé/frivillig idræt på HF?

Ja. Der er mange aktiviteter.   

UddannelsesZoom

Der kan være rigtig meget at tage stilling til, når du skal vælge uddannelse. Brug UddannelsesZoom til at sammenligne informationer om erhvervsuddannelser og videregående uddannelser på tværs af forskellige parametre.

Du kan bruge UddannelsesZoom til at få mere at vide om:

  • Hvilke brancher bliver man ansat i, og til hvilken løn?
  • Hvor stor er ledigheden?
  • Hvor mange starter egen virksomhed?
  • Hvad er gennemførselstiden?
  • Hvor stort er frafaldet?

Adgangskortet

Kender du adgangskortet? Brug det til at se, hvilke fag og niveauer din drømmeuddannelse kræver.

Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbachelorer, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

Læs mere om vores HF-fagpakker
line-chart

Business

Til dig, der ønsker en HF-uddannelse som forbereder til en videregående uddannelse på fx Erhvervsakademiet.

care

Care

Til dig, der vil arbejde med mennesker og samfund, og derfor overvejer at blive fx. pædagog eller socialrådgiver.

design

Design

Til dig, der har en særlig interesse i design og innovation og som overvejer at søge ind på en kreativ uddannelse efter din HF-eksamen.

education

Education

Til dig, der gerne vil viderebringe viden til børn og unge og derfor overvejer at uddanne dig til lærer.

explorer

Explorer

Til dig, der drømmer om at udforske, forstå og blive klogere på andre spændende sprog og kulturer.

force

Force

Til dig, der vil være med til at rykke ud og tænker på at søge ind til fx politiet, militæret eller Beredskabsstyrelsen.

science

Science

Til dig, der interesserer sig for naturvidenskab. Du overvejer måske at blive sygeplejerske, fysioterapeut eller laborant.

uni

UNI

Til dig, der søger fordybelse og specialisering. Du påtænker sikkert at fortsætte på et universitetsstudie.