Tilbagebetaling af deltagergebyr

Tilbagebetaling af deltagergebyr

Når du har bestået en samlet enkeltfagseksamen eller en eksamen i en fagpakke, kan du ansøge om tilbagebetaling af dit deltagergebyr. Du skal anvende denne blanket. Blanketten skal afleveres på skolens kontor.

Tilbagebetaling foretages af den institution, hvor den sidste eksamen i en samlet enkeltfagseksamen eller det sidste fag i fagpakken er aflagt henholdsvis bestået. Det vil sige, at hvis du har taget eksaminer ved andre VUC’er, er det stadig Herning HF & VUC, der skal udbetale deltagergebyret til dig.

Tilbagebetalingen sker senest 6 uger efter du har indleveret blanketten. Blanketten kan først afleveres på skolens kontor, når du har haft din sidste skoledag.

Vi gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at få udfyldt og afleveret blanketten og den fornødne dokumentation.

Hør mere om dine muligheder