Fagpakker

Tag en HFe-fagpakke for at blive kvalificeret til at søge ind via kvote 2 på netop den uddannelse, du drømmer om.

Fagpakker

Har du ikke en gymnasial ungdomsuddannelse, men fx en erhvervsuddannelse og/eller erhvervserfaring, kan du bruge HFe-fagpakkerne til at søge ind på flere mellemlange videregående uddannelser.

En HFe-fagpakke giver i sig selv ikke garanti for optagelse, så det er vigtigt, at du også opfylder de øvrige kvote 2 kriterier som fx erhvervserfaring, udlandsophold, højskoleophold m.v.

Skulle du ikke blive optaget på uddannelsen, kan du evt. bruge fagpakken som grundlag for en hel HF-uddannelse og herefter søge igennem kvote 1.

Bioanalytiker
Du kan søge om optagelse på uddannelsen med 5 HF-enkeltfag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Biologi B
 • Kemi C
 • Matematik C
Ergoterapeut
Du kan søge om optagelse på uddannelsen med 4 HF-enkeltfag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Biologi B *
 • Psykologi C / Samfundsfag C

*Biologi B kan erstattes med Fysik B, Kemi B eller Matematik B, som tages over 2 år.

Jordemoder
Du kan søge om optagelse på uddannelsen med 4 HF-enkeltfag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Kemi C
 • Psykologi C / Samfundsfag C
Katastrofe- og risikomanagement
Du kan søge om optagelse på uddannelsen med 4 HF-enkeltfag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Fysik C / Kemi C
Meritlærer
Du skal have de samme faglige forudsætninger for at få adgang til linjefag på meritlæreruddannelsen som på den ordinære professionsbacheloruddannelse.
Optometrist
Du kan søge om optagelse på uddannelsen med 6 HF-enkeltfag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Biologi C
 • Kemi C
 • Matematik C
 • Psykologi C / Samfundsfag C
Psykomotorisk terapeut
Du kan søge ind på uddannelsen med 4 HF-enkeltfag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Biologi B *
 • Psykologi C / Samfundsfag C

 

*  Biologi B kan erstattes med Fysik B, Kemi B eller Matematik B, som tages over 2 år.

Pædagog
Du kan søge ind på uddannelsen med 4 HF-enkeltfag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Psykologi C
Socialrådgiver
Du kan søge ind på uddannelsen med 4 HF-enkeltfag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag B
 • Psykologi C
Sygeplejerske
Du kan søge ind på uddannelsen med 4 HF-enkeltfag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Biologi B *
 • Psykologi C / Samfundsfag C

 

*  Biologi B kan erstattes med Fysik B, Kemi B eller Matematik B, som tages over 2 år.

Vigtigt:
Du kan læse mere om fagenes indhold på oversigten over fag på HF-enkeltfag.

Fælles for alle fagpakkerne gælder, at vi tager forbehold for ændringer i optagelsesbetingelserne. Tjek derfor altid selv for opdateringer på www.ug.dk.

Hør mere om dine muligheder