Onsdag den 4. september var Herning HF & VUC vært ved kick off konferencen for ’Alle unge med imidt’.

’Alle unge med imidt’ er et samarbejdsprojekt mellem Region Midt, Den Europæiske Socialfond og FGU Midt-Vest, headspace Herning samt Herning HF & VUC.

På konferencen blev ’Back on Track’, der er et af 6 inklusionsforløb i ’Alle unge med imidt’, præsenteret. Projektet løber fra august 2019 til august 2021.

Back on Tracks målgruppe er unge uden ungdomsuddannelse, som er målgruppevurderet til Forberedende Grunduddannelse (FGU) og frafaldstruede unge, som er påbegyndt en HF-ungdomsuddannelse. De unges udfordringer kan være meget forskelligartede, og for at skabe konkrete koblinger fra retningsmotivation i uddannelse til sociale fællesskaber i fritiden er Back on Tracks indsatser en helhedsorienteret mentorstøtteordning gennem et tæt samarbejde mellem FGU Midt-Vest, headspace Herning og Herning HF.

Back on Track bidrager med afprøvning af nye metoder og værktøjer, der kan give nye perspektiver på, hvordan vi kan støtte frafaldstruede unge og sikre, at de gennemfører en ungdomsuddannelse og sidenhen inkluderes på arbejdsmarkedet. Indsatserne tager 100% udgangspunkt i de unges præmisser med anerkendelse og forståelse for den enkeltes behov for hjælp og støtte.

Klik her for at læse mere om Back on Track.

 

På billedet ses (fra venstre mod højre): Tina B. Kissow – projektkoordinator HF, Rebekka Bøgelund – projektkoordinator FGU, Susanne Matthiesen – styregruppen (headspace), Karin Spelling-Sørensen (styregruppen (FGU Midt-Vest), Anne Vandsø Madsen – styregruppen (Herning HF) og Kristina Mariager-Anderson, Århus Universitet.