Sådan håndterer vi risikoen for corona-smitte på Herning HF & VUC
Vi følger situationen tæt, og vi holder os løbende orienteret i forhold til udmeldinger fra myndighederne. Der er ekstra fokus på håndhygiejne, og der er opsat flere spritbeholdere. Rengøringspersonalet er ekstra opmærksomme på rengøring af dørhåndtag, gelændere m.v. Derudover er der opsat informationsplakater ved indgangene om øget opmærksomhed på god håndhygiejne, og informationen til elever/kursister opdateres løbende.

Vi undlader fællessamlinger eller deler eleverne op og er opmærksomme på øvrige arrangementer, hvor mange deltagere skal være samlet i ét rum.

Ved evt. lukning pga. smitte
I tilfælde af smittede elever eller ansatte kontakter vi Sundhedsstyrelsen og følger deres anvisninger.

Hvis Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vi lukker skolen, følger vi dette. Undervisningen vil i så fald blive gennemført virtuelt i det omfang det er muligt.

Rejseaktivitet og karantæne
Vi opfordrer til at man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring rejser og karantæne. Find information her: www.coronasmitte.dk.