Opdateret den 17. juni kl. 11.50

 

Spørgsmål og svar om coronavirus og undervisning på Herning HF & VUC.

Hvad med dimission og "huebegivenhed"?

Så er vi klar med planerne for ”hue-begivenheder” og dimission

Hue-begivenhed

HF-enkeltfag
Vi glæder os til at jer til en hue-begivenhed 22. juni kl. 09.00 – 09.45, når karaktererne offentliggøres, så I kan få en festlig afslutning sammen med jeres pårørende og de øvrige enkeltfagskursister, som også skal have studenterhue på i år. Af sundhedshensyn er det nødvendigt at reservere bord til begivenheden på mail til info@hhfvuc.dk. Tilmelding skal ske senest torsdag den 18. juni. I kan invitere op til 3 gæster. I er meget velkomne til at medbringe drikkevarer og snacks, så I får en hyggelig fejring af jeres sidste eksamen. På festligt gensyn.

2-årig HF
Vi glæder os til at se jer til nogle festlige huedage den 22., 23. og 24. juni. Når I kommer ud fra jeres mundtlige eksamen, kommer det til at foregå i Festsalen eller Multirummet, hvor der er reserveret et bord til jer og jeres gæster. I må have 3 gæster med, og I er meget velkomne til at blive ved det reserverede bord i op til 45 minutter, hvorefter bordet bliver ryddet og rengjort til næste elev. Der vil være tydelig skiltning på bordene, så I kan se, hvor I skal være. I er meget velkomne til at medbringe drikkevarer og snacks, så I får en hyggelig fejring af jeres sidste eksamen. På festligt gensyn.

Dimission

Årets dimission for afgangseleverne på 2-årigt HF og HF-enkeltfagselever med en fuld HF-eksamen finder sted torsdag den 25. juni. I henhold til retningslinjerne fra Undervisningsministeriet skal dimissionerne i år finde sted klassevis. Vi tager derfor hele dagen i brug, så I kan få jeres dimission, før I starter på sommerferien.

Dimissionen vil vare 1 time og blive afviklet på denne måde:

  • Sang, dimissionstale og overrækkelse af eksamensbeviser, ca. 30 minutter
  • Fotografering af klassen, ca. 10 minutter
  • Champagne og kransekage, ca. 20 minutter

I må hver især medbringe op til 3 gæster. I lokalet vil der være markeringer, som tydeligt angiver, hvor I og deres gæster skal sidde.

Tidsplan for klasserne

Kl. 08.30 2.a
Kl. 09.30 2.o
Kl. 10.30 2.p
Kl. 11.30 2.q
Kl. 13.00 2.r
Kl. 14.00 2.s
Kl. 15.00 2.t
Kl. 16.00 2.u
Kl. 17.00 HF-enkeltfag

Vi beder om, at I og jeres gæster ankommer 5-10 minutter før hvert starttidspunkt.

HUSK de generelle corona-regler:

  • Vask hænderne eller brug håndsprit ved ankomst til skolen
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram
  • Host eller nys i engangslommetørklæde eller i albuebøjningen
  • Mød ikke op, hvis I har symptomer på COVID-19
Hvordan tilmelder jeg mig til næste skoleår: HF-enkeltfag?

Du skal tilmelde dig via vores webshop.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, er du velkommen til at kontakte vores studievejledere. Kontaktoplysninger og træffetider findes her.

Hvordan tilmelder jeg mig til næste skoleår: 2-årigt HF?

For at blive tilmeldt næste skoleår, skal du kontakte vores studievejledere på telefon eller mail. Kontaktoplysninger og træffetider findes her.

Hvordan tilmelder jeg mig til næste skoleår: AVU, FVU og ordblindeundervisning?

For at blive tilmeldt næste skoleår, skal du kontakte vores studievejledere på telefon eller mail. Kontaktoplysninger og træffetider findes her.

Hvordan får jeg mit eksamensbevis som HF-enkeltfagskursist?

Er du HF-enkeltfagskursist, og vil du gerne have have dit eksamensbevis, skal du rette henvendelse til os på mail til info@hhfvuc.dk. Vi sender derefter dit eksamensbevis til dig i din e-boks.

Hvordan kommer eksamen på 2-årigt HF til at foregå?

Det er blevet politisk besluttet, at der kun afholdes eksamen i sommeren 2020 for elever på 2. år på det 2-årige HF. De skal til eksamen i skriftlig og mundtlig dansk, skriftlig engelsk og yderligere et mundtligt fag

I stedet for eksamenskarakterer skal der gives standpunktskarakterer i de fag, der ikke afsluttes med prøve. Standpunktskaraktererne ophøjes til prøvekarakterer.

Der afgives ikke årskarakterer i fag, som fortsættes næste skoleår, dvs. på 1.HF i fagene dansk, engelsk og KS.

1. års HF-elever skal ikke til eksamen
Der gives i stedet for en standpunktskarakter, der ophøjes til eksamenskarakter i fag, der afsluttes efter 1.år. Læreren skal forud for afgivelse af karakteren afholde en faglige vurderingssamtale med eleven. I slutningen af april måned får du nærmere orientering om afgivelse af årskarakter i de enkelte fag.

Den naturvidenskabelige faggruppe
De to karakterer for den naturvidenskabelige faggruppe fastsættes som henholdsvis et simpelt gennemsnit af de enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakterer i biologi, geografi og kemi og den enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakter i det af de tre fag, der var udtrukket til eksamen. De to karakterer bliver derved ophøjet til eksamenskarakterer.

Her kan du se hvilken standpunktskarakter i NF, der ophøjes til enkeltfaglig prøvekarakter på dit eksamensbevis.

Hvordan kommer eksamen på HF-enkeltfag og HF Net til at foregå?

Kursisterne skal ikke til eksamen. Der gives i stedet en standpunktskarakter, der ophøjes til eksamenskarakter. Læreren skal forud for afgivelse af karakteren afholde en faglige vurderingssamtale med kursisten. I slutningen af april måned fik du nærmere orientering om afgivelse af årskarakter i de enkelte fag.

Hvordan kommer eksamen for selvstuderende til at foregå?

Selvstuderende skal gå til eksamen i alle fag.

Hvordan kommer eksamen på AVU til at foregå?

Eksamenerne på AVU er aflyst og erstattes af standpunktskarakterer. Du skal altså ikke til eksamen, og i stedet får du en standpunktskarakter i dine eksamensfag (det vil sige fag på niveau G og D). Din lærer laver ud fra det daglige arbejde og en mundtlig vurderingssamtale en helhedsvurdering af dit faglige niveau, og på baggrund heraf får du så din karakter. Din underviser vil orientere dig om, hvornår og hvordan samtalerne vil komme til at foregå.

Da du ikke har haft en forventning om, at du skulle vurderes ved en standpunktskarakter på baggrund af undervisningen i løbet af året, kan det ikke trække ned i din karakter, hvis du har været passiv i undervisningen frem til nu. Men i den resterende del af skoleåret er det afgørende, at du deltager aktivt, sådan at din lærer kan få indtryk af i hvilket omfang du lever op til fagets faglige mål.

Din undervisning vil fortsætte indtil 15. juni 2020, hvor du vil få din standpunktskarakter. Undervisningen foregår fortsat virtuelt, så du skal ikke møde på skolen før du får anden besked. Du kan se en video om det her.

Hvordan og på hvilket grundlag gives standpunktskarakterer?

Standpunktskarakteren er udtryk for din lærers helhedsvurdering af dit faglige standpunkt, dvs. i hvor høj grad du opfylder de faglige mål ved undervisningens afslutning. Denne helhedsvurdering vil blive foretaget på baggrund af følgende:

1. Din lærers vurdering af dit faglige niveau
Din lærers grundlag for at give dig karakteren er en helhedsvurdering af dit faglige niveau fra undervisningen, også fra før nedlukningen – og den individuelle faglige samtale (se nedenfor)

Da du ikke har haft en forventning om, at du skulle vurderes ved en standpunktskarakter på baggrund af undervisningen i løbet af året, udtrykker karakteren dit faglige niveau i faget og er ikke et udtryk for din studieaktivitet. Men i den resterende del af skoleåret er det afgørende, at du deltager aktivt, sådan at din lærer kan få indtryk af, i hvilket omfang du lever op til fagets faglige mål.

2. En faglig og individuel vurderingssamtale mellem dig og din lærer
Du vil i perioden 18. maj – 9. juni blive inviteret til en faglig vurderingssamtale af din lærer. Samtalen har en varighed på 20 minutter og vil fremgå i dit skema i Ludus i løbet af uge 19. Den individuelle vurderingssamtale skal være en dialog mellem underviser og elev om relevant fagligt stof. Der er således ikke tale om en eksamen. Samtalen skal indgå i den samlede helhedsvurdering af dit faglige niveau i forbindelse med afgivelsen af den afsluttende årskarakter.

Der gives ikke en bedømmelse i forbindelse med samtalen.

Standpunktskaraktererne gives i perioden 10. – 15. juni 2020.

Karaktererne offentliggøres i begyndelsen af uge 26.

Dine lærere vil snarest muligt fortælle dig mere om rammer og indhold for den faglige vurderingssamtale.

Hvordan kommer FVU-prøverne til at foregå?

Alle FVU-prøver er aflyst indtil sommerferien. Kontakt evt. din studievejleder for mere information.

Hvordan skal jeg aflevere bøger og computer?

Når din undervisning er afsluttet skal du aflevere de bøger du har lånt af skolen.

Bøgerne skal afleveres på Pædagogisk Værksted.

Har du lånt en computer skal computeren afleveres i Pædagogisk Værksted. Computeren skal afleveres senest 24. juni. Husk sundhedskort/sygesikringsbevis.

Skal du gå her næste skoleår behøver du ikke at aflevere computeren, men kan beholde den sommeren over.

Bliver der gjort ekstra rent på skolen i denne tid?

Der foretages ekstra grundig rengøring af skolen. Toiletter, håndtag og overflader rengøres løbende om dagen og efter undervisningens ophør. Vi har indkøbt ekstra håndsprit, så der vil være håndsprit i de lokaler, som benyttes.

Jeg er blevet syg - skal jeg give besked til skolen om det?

Hvis du har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal du blive hjemme, indtil du er rask.

Hvis du oplever symptomer på COVID-19 sygdom i løbet af dagen, hvor du er på skolen, skal du hurtigst muligt tage hjem og blive hjemme ind til 48 timer efter, du har haft sidste symptomer.

Hvis du konstateres smittet med COVID-19, skal skolens straks informeres.

Elever i risikogruppe kan gå i skole, men skal være særlig opmærksom på at efterleve de skærpede forholdsregler.

Elever, som i samråd med egen læge anbefales ikke at gå i skole skal fortsætte med virtuel undervisning og får ikke fravær.

Kan jeg stadig få vejledning hos Studievalg Danmark?

Fra 2. juni er det igen muligt at mødes med Studievalg Danmark. 

Torsdag den 4. juni er Studievalg Danmark at finde her på skolen, hvor især afgangseleverne har mulighed for at få en samtale.

Hvordan booker jeg vejledning?
Du kan fortsat booke vejledning på de oprettede træffetider på studievalg.dk/book . Er der ikke træffetider på din skole lige nu, kan du altid få vejledning ved at kontakte mig direkte på tlf. 33 33 20 22 eller sende en mail til bih@studievalg.dk. Du er også velkommen til at ringe til Studievalgs hovednr. 33 33 20 00.

De bedste hilsner

Birgitte Haubjerg
Studievalg Danmark
Center Midt- og Vestjylland.

Åbner skolen igen den 27. maj?

​Vi åbner skolen for alle uddannelser onsdag den 27. maj.

Vi skal selvfølgelig fortsat overholde kravene om afstand og god hygiejne, så vi har sat afstandslabels/spritdispensere op ved kantine, reception, mm. Læs mere om hvordan du skal forholde dig.

Genåbningen betyder, at de faglige vurderingssamtaler fra den 27. maj vil blive afholdt på skolen, medmindre du har aftalt andet med din lærer.

Net-hold afvikler som udgangspunkt fortsat vurderingssamtalerne virtuelt. Det er dog muligt at holde samtalen på skolen, hvis du ønsker det.

Frem til sommerferien skal du løbende holde øje med dit skema i Ludus for at se, hvornår du skal have fysisk undervisning og faglig vurderingssamtale.

Særligt for AVU-kursister
Fra og med tirsdag den 2. juni er der undervisning på skolen i tidsrummet 8.10 – 11.25. Der vil blive undervist efter særligt skema, som du fra torsdag kan se i Ludus. Det er ikke sikkert du skal i skole hver dag.

Undervisningen fortsætter til og med mandag den 15. juni.