FVU - Forberedende Voksenundervisning

FVU er for dig, der har brug for at blive bedre til at læse, skrive, stave og/eller regne.

FVU – Forbedrende voksenundervisning

Er dit arbejde besværligt, fordi du ikke læser, staver, skriver eller regner godt nok? Så er du ikke alene. Hver sjette voksne dansker har brug for at blive bedre til at læse, stave, skrive og regne.

Heldigvis kan der gøres noget ved det, og FVU kan hjælpe dig! Du kan gå til FVU i dansk og matematik. FVU er opdelt i forskellige trin på 40-80 lektioner, og efter hvert trin er der en frivillig prøve.

Som privatperson er undervisningen gratis.

Dansk
I FVU-dansk kommer du til at læse tekster, som du kan møde i din hverdag, f.eks. vejledninger, pjecer og artikler. Du kan også arbejde med dine egne tekster fra dit arbejde, din fritid eller fra kurser. Du kommer til at skrive beskeder, huskesedler, e-mails og andre skriveopgaver fra hverdagen. Du lærer staveregler, og hvordan ordene er bygget op, og bliver dermed bedre til at stave.

Klik her for at læse fagbeskrivelsen for FVU-dansk.

Matematik
I FVU-matematik kommer du til at arbejde med noget, du kan møde i hverdagen, f.eks. tal fra TV, aviser, rabatter, tilbudspriser og lønsedler.

På trin 1 arbejder du med grundlæggende hverdagsregning, f.eks. at gange, dividere og regne med brøker og decimaler.

På trin 2 lærer du at beregne areal, rumfang, at regne med procenter samt at kunne forstå nogle lidt sværere opgaver med både tekst, tal og figurer.

Klik her for at læse fagbeskrivelsen for FVU-matematik.

Hvor og hvordan?
Der er både dag- og aftenhold. Nye hold begynder flere gange om året.

Kurserne kan foregå hos os eller på arbejdspladsen, både i og uden for arbejdstiden. Vi tilrettelægger undervisningen efter behov og ønsker.

Undervisningen kan også foregå i fagforeninger, boligforeninger og lignende.

Prøver
Efter hvert af de 4 trin på FVU-dansk bliver du tilbudt en prøve. Det bliver du også tilbudt efter hvert af de 2 trin på FVU-matematik. Prøverne følger reglerne i ‘Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser’, og bliver udarbejdet af ministeriet.

Prøverne afholdes efter afslutning af hvert kursus.

Tilmelding til prøve:

  • Du skal tilmelde dig til prøve senest 2 uger før prøven.
  • For at du kan deltage i en prøve, skal du på forlangende vise legitimation med foto ved prøven.

Bedømmelsen af prøven:

  • Foretages af en ekstern censor.
  • Bedømmelsen resulterer i karakteren bestået/ikke bestået.
  • En bestået prøve kan ikke tages om.
  • Du får et bevis for aflagte prøver.

Det er frivilligt, om du deltager i prøverne.

Selvom du ikke deltager i prøverne, kan du få et bevis på, at du har gennemført undervisningen.

Tilmelding

Før du kan blive optaget, skal du til en test. Vi bruger testen til at se, hvilket udbytte du kan få at at gå på FVU.

Hvis testen viser, at du kan få udbytte af at gå på FVU, kan du blive optaget uanset hvilken skolegang eller uddannelse, du tidligere har deltaget i.

I videoen herunder kan du se hvordan du bliver optaget på FVU.

Hør mere om dine muligheder