FVU og ordblinde

Bliv bedre til at læse, stave eller regne.

FVU og ordblinde

 

FVU – Forberedende voksenundervisning

Forberedende voksenundervisning er til voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne.

Læs mere om FVU – Forberedende voksenundervisning.

Ordblindeundervisning

Ordblindeundervisning for voksne er en særligt tilrettelagt undervisning, der har til formål at afhjælpe eller begrænse læse- og skrivevanskeligheder.

Gennem undervisning forbedrer du dine muligheder for at forstå og anvende tekster samt at skrive tekster og anvende relevante hjælpemidler.

Læs mere om ordblindeundervisningen.

Økonomi

FVU og ordblindeundervisning er gratis for alle.

Hvis du går til undervisning i arbejdstiden, kan du søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) til dækning af lønnen. Læs mere om SVU.

Jimmy Jessen fortæller om hvad ordblindeundervisningen på Herning HF & VUC har betydet for ham.

Hør mere om dine muligheder