fbpx

FRIDA

Herning HF& VUC’s værdier

FRIDA

Herning HF & VUC’s skolekultur bygger på 5 overordnede værdier – FRIDA, som er fundamentet for vores dagligdag både inden for og uden for undervisningslokalet.

Faglighed
Vores fælles fokus er faglighed og læring i og udenfor klasselokalet.

Respekt
En forudsætning for, at vi alle kan indgå i meningsfulde relationer med hinanden er, at vi alle respekterer hinanden. Respekt handler også om at have modet til at have sit eget ståsted og derved respektere sig selv.

Initiativ
Vi opmuntrer til handling, når de kreative ideer spirer frem eller når ønsket om forandring eller forbedring opstår.

Demokrati
Undervisningen og skolens dagligliv bygger på åndsfrihed, demokrati og ligeværd.

Ansvarlighed
Vi tager ansvar for hinanden, skolens fællesskab og det omkringliggende samfund.