Alberte (16 år) er i gang med 1. år på HF. Vi har sat hende i stævne til en snak om livet på Herning HF, hvordan det er at starte direkte efter 9. klasse og hvordan fremtiden ser ud efter HF.

Uddannelse med muligheder
Det 2-årige HF er delt op i fire semestre, og der er mindst én eksamen i hvert semester. Det er en opbygning Alberte synes rigtig godt om.

”Det er rigtig rart, man ikke har alle fag i to år og så har alle eksamener til sidst. Med semesteropbygningen kan man gå mere i dybden, fordi man har flere timer over kortere tid”, forklarer Alberte og fortsætter:

”Man vælger først fagpakke efter et år, så man får afsluttet de fag, man måske ikke skal bruge og kan i stedet fordybe sig i linjefagene. Det gør også, at det ikke rigtig når at blive kedeligt eller træls. Der er god mulighed for at tage forskellige fag og få forskellige vinkler på det, vi lærer. Vi kommer vidt omkring, og det er ikke det samme man laver hele tiden. Det er også med til at holde flere døre åbne.”

Start allerede efter 9. klasse
Siden august 2017 har det været muligt at starte på HF efter 9. klasse – en mulighed som Alberte har valgt at benytte. De ændrede adgangsbetingelser kan få nogle til at bekymre sig om eleverne kan følge med i undervisningen, det mener Alberte dog ikke man skal bekymre sig om.

”Det er helt forkert at tale om man er bagud, fordi man kommer fra 9. klasse. Den bekymring er slet ikke relevant. Har man et normalt fagligt niveau, kan man sagtens følge med. Hvis der er noget, man ikke kan, prøver lærerne at lære en det, så hvis man føler sig bagud på HF, vil man også gøre det på gymnasiet – det handler ikke om, hvilken ungdomsuddannelse man har valgt”, understreger Alberte.

Forskellighed bliver anerkendt
Eleverne på det 2-årige HF er forskellige, både aldersmæssigt og erfaringsmæssigt. Næsten halvdelen af eleverne kommer direkte fra folkeskolen eller efterskolen. Andre har været ude af skolen et år eller mere, arbejdet, været på udviklingsrejse eller kommer fra en anden ungdomsuddannelse. Forskelligheden fremhæver Alberte som noget unikt og værdifuldt.

”Alle er meget åbne og står ved sig selv, og folk gør ikke noget for at komme til at ligne hinanden. I starten var det lidt mærkeligt, at vi var meget forskellige, men efter noget tid skaber det et rigtig godt klasserum. Forskelligheden bliver anerkendt, og folk tør sige fra, hvis der er noget, der er skidt. Man får nogle unikke venskaber, hvor alle ikke bare er ens.”

Dørene til fremtiden er åbne
Alberte er i gang med at åbne dørene til fremtiden, og selvom hun har et år tilbage, før hun springer ud som student, vil hun gerne løfte sløret for fremtidsplanerne.

”Jeg vil gerne læse psykologi, og hvis ikke det lykkes med gennemsnittet, vil jeg meget gerne læse til lærer. Det fjerner lidt karakterræset, og det er godt at have et alternativ, der ikke er helt det samme, men som jeg stadig rigtig gerne vil. Så i stedet for at vælge noget bestemt fra start, har jeg flere valgmuligheder og så må vi se, hvad der sker. Jeg kan jo også nå at skifte mening 1000 gange endnu.”