Torsdag den 28. juni blev kursisterne på HF-enkeltfag, netundervisning, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblinde fejret på behørig vis.

Et par timer fyldt med taler, musikalske indslag, overrækkelse af eksamens- og prøvebeviser, fællessang, hygge, glade kursister og stolte pårørende dannede en perfekt ramme for et farvel til en skøn årgang, der har taget udfordringerne op, har turdet at fejle og nu er klar til at sige farvel til en forudsigelig og tryg hverdag og træde ud i den virkelige verden.

Rektor Anne Vandsø Madsen mindede kursisterne om, at det nu er dem, der skal sætte dagsordenen for, hvad der skal ske. Med næsten uanede fremtidsmuligheder følger også både usikkerheden og frygten for at vælge forkert og ansvaret for at vælge rigtigt. Alle blev også mindet om vigtigheden af at turde risikere noget og have modet til at begå fejl – så skal man nok finde opskriften på det gode liv.