Information om eksamen

– på det 2-årige HF, HF-enkeltfag og Netundervisning

Information om eksamen

Nedenfor finder du en oversigt over relevante informationer i forbindelse med eksamen for HF, HF-enkeltfag og Netundervisning på Herning HF & VUC.

Vær opmærksom på, at hvis du ikke møder til en eksamen, kan de få alvorlige konsekvenser for din SU. Kontakt derfor altid receptionen eller din vejleder, hvis du ikke kommer.

2-årigt HF, HF-enkeltfag og Netundervisning

Undervisningsbeskrivelser
Du finder undervisningsbeskrivelser for vintereksamen 2018 her.

Eksamens- og prøvereglement
Du finder eksamens- og prøvereglement her.

Eksamen følger reglerne i eksamensbekendtgørelsen.

Eksamensdatoer og -tidspunkter
Eksamensdatoerne i december for 1. HF og HF-enkeltfag er nu tilgængelige i Ludus.

Du finder dine eksamensdatoer og -tidspunkter i Ludus via menupunktet min eksamen eller via dit skema.

Eksamensdatoer for de flerfaglige eksamener i KS vil først senere kunne ses i Ludus, men datoerne kan oplyses af jeres lærere.

Eksamensdatoer for de særfaglige eksamener i KS offentliggøres 7. december 2018. Disse eksamener afvikles i 3. – 9. januar 2019.

Beregn dit gennemsnit
Har du brug for at beregne dit gennemsnit?

Resultatet er vejledende og forudsætter, at skemaet er udfyldt korrekt. Hvis du er i tvivl om resultatet, bør du kontakte din studievejleder.