I uge 44 sparkede Team Teateret stolene væk under eleverne og bød op til en anderledes skoledag med fokus på demokrati. Med kreative kropslige øvelser blev elever på tværs af årgange og uddannelsestilbud udfordret til at handle aktivt som gode demokrater.

På festsalens store gulv mærkede eleverne på egen krop, hvordan det føles at gå i blinde og være afhængig af andre. Hvordan man reagerer, når andre viser en bestemt attitude. Om man tør stå ved sin holdning, når 200 andre ser på. Hvad man kan udrette, når man samarbejder. Hvordan man kan se, når nogen ikke bliver hørt. Hvordan det føles, når alle deltager og hvordan det føles, når nogen ikke gør.

Øvelserne handlede om bærende elementer i vores demokrati –om tillid, samarbejde, fællesskaber og grupperinger, attituder og holdninger, ansvar og handling og om at lytte og deltage i den konstruktive dialog. Fra det kropslige ledte teatergruppen eleverne til refleksioner over demokratiets mange facetter, gode snakke og ikke mindst gode grin.