Instruks vedr. COVID-19

Her kan du se, hvordan du skal forholde dig vedrørende coronavirus og COVID-19.

Instruks vedrørende coronavirus og COVID-19

 

Nedlukning frem til 7. februar

Kære elever og kursister

Fra mandag den 4. januar til 7. februar gælder følgende:

 • Skolen holder lukket
 • Undervisningen foregår online via Teams. Det er vigtigt, at du holder dig orienteret i fagets Team.
 • 1.a og 2.a får nærmere besked om fremmøde.
 • Studievejledere kan træffes online.

Med venlig hilsen
Ledelsen på Herning HF & VUC

 

Kontaktoplysninger

Har du brug for at kontakte skolens nøglepersoner direkte, mens skolen er lukket på grund af corona, kan du finde kontaktoplysningerne her.

 

 

Instruks

Hvis du har symptomer på sygdom, skal du blive hjemme, indtil du er rask.

Du vurderes som syg, når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer på sygdom. De mest almindelige symptomer er:

 • Feber
 • Hovedpine
 • Ondt i halsen
 • Tør hoste
 • Træthed
 • Vejrtrækningsproblemer

I forhold til COVID-19 betragtes du som rask, når symptomerne er ophørt.

Test for COVID-19

Hvis din test er positiv
Din test er positiv, dvs. at du er smittet med ny coronavirus, hvis der på sundhed.dk står et af følgende svar:

 • Positiv
 • Formodet positiv
 • Påvist

Hvis din test er positiv for ny coronavirus, skal du fortsætte selvisolation indtil 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet. Har du ikke haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen 7 dage efter, du fik taget testen.

Hvis din test er negativ
Din test er negativ, dvs. at du ikke er smittet med ny coronavirus, hvis der på sundhed.dk står et af følgende svar:

 • Negativ
 • Ikke påvist

Vi anbefaler dog altid, at du holder dig hjemme ved symptomer på smitsom sygdom og er særligt opmærksom på hygiejne, så smittespredning forebygges.

Nære kontakter

Nære kontakter er personer som:

  • den smittede bor sammen med
  • den smittede har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
  • den smittede har haft ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
  • den smittede har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (f.eks. i samtale med personen)
  • alle, der har været indenfor 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der har fået påvist ny coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
    • Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb.
    • Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse.
    • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning.

Hvis du er nær kontakt, skal du ringe til Styrelsen for Patientsikkerhed på to forskellige numre:

 1. Ring 7020 0233, og tast 2 for at få afklaret, hvilke dage du skal testes på og få tildelt et nummer, som du skal bruge for at få en henvisning til tests.
  Åbningstider: Alle dage kl. 08.00-22.00.
 2. Ring 3232 0511, og tast 2 for at ringe for at få en henvisning til tests.
  Åbningstider: Alle dage kl. 08.00-22.00.

Hygiejne og afstand

For at sikre god håndhygiejne skal elever/kursister og personale vaske hænder eller anvende hånddesinfektion bl.a. ved ankomst til og afgang fra skole, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før og efter spisning, efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde, eller når der skiftes lokale mv.

Bemærk at håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg og før håndtering af madvarer.

Rengøringspersonalet rengør fælles kontaktpunkter og overflader, som minimum en gang dagligt, og gerne oftere afhængig af aktiviteter og hvor mange der benytter lokaliteterne.

Ved samvær i klasser og på hold kan der siddes med normal bordopstilling. I alle andre tilfælde holdes fortsat en afstand på 1 meter mellem personer på skolen. Dette gøres fx ved at man kun sidder på hver anden stol og at der max sidder 2 i en sofa. Afstandskravet gælder også mellem personale, ved møder, spisning osv.

Der skal ved tavleundervisning, sang mv. holdes en afstand på 2 meter. Afstand måles fra næsetip til næsetip.

 

Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens Vigtigt at vide om ny coronavirus/COVID-19