Instruks vedr. COVID-19

Her kan du se, hvordan du skal forholde dig vedrørende coronavirus og COVID-19.

Instruks vedrørende coronavirus og COVID-19

 

Elever/kursister og personale må komme i skole/på arbejde når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis du har symptomer på sygdom, skal du blive hjemme, indtil du er rask.

Du vurderes som syg, når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer på sygdom. De mest almindelige symptomer er:

 • Feber
 • Hovedpine
 • Ondt i halsen
 • Tør hoste
 • Træthed
 • Vejrtrækningsproblemer

I forhold til COVID-19 betragtes du som rask, når symptomerne er ophørt. Herefter må du komme i dagtilbud/skole igen.

Test for COVID-19

Hvis din test er positiv
Din test er positiv, dvs. at du er smittet med ny coronavirus, hvis der på sundhed.dk står et af følgende svar:

 • Positiv
 • Formodet positiv
 • Påvist

Hvis din test er positiv for ny coronavirus, skal du fortsætte selvisolation indtil 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet. Du skal desuden sørge for opsporing af dine nære kontakter.

Hvis din test er negativ
Din test er negativ, dvs. at du ikke er smittet med ny coronavirus, hvis der på sundhed.dk står et af følgende svar:

 • Negativ
 • Ikke påvist

Vi anbefaler dog altid, at du holder dig hjemme ved symptomer på smitsom sygdom og er særligt opmærksom på hygiejne, så smittespredning forebygges. Du kan komme tilbage på arbejde/i skole m.v., når du er rask, og behøver ikke at vente indtil 48
timer efter, at dine symptomer er forsvundet.

Hvis en person, der har været i skole, konstateres smittet med COVID-19, skal Herning HF & VUC informeres om smitten, med henblik på at informere de ansatte og eleverne på skolen. Elever/kursister kan give besked til lærer, studievejleder eller i administrationen. Ansatte giver besked til nærmeste leder.

Hygiejne og afstand

For at sikre god håndhygiejne skal elever/kursister og personale vaske hænder eller anvende hånddesinfektion bl.a. ved ankomst til og afgang fra skole, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før og efter spisning, efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde, eller når der skiftes lokale mv.

Bemærk at håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg og før håndtering af madvarer.

Rengøringspersonalet rengør fælles kontaktpunkter og overflader, som minimum en gang dagligt, og gerne oftere afhængig af aktiviteter og hvor mange der benytter lokaliteterne.

Ved samvær i klasser og på hold kan der siddes med normal bordopstilling. I alle andre tilfælde holdes fortsat en afstand på 1 meter mellem personer på skolen. Dette gøres fx ved at man kun sidder på hver anden stol og at der max sidder 2 i en sofa. Afstandskravet gælder også mellem personale, ved møder, spisning osv.

Der skal ved tavleundervisning, sang mv. holdes en afstand på 2 meter. Afstand måles fra næsetip til næsetip.

Fjernundervisning og fraværsregistrering

Lærerne sørger for, at undervisningsmaterialet ligger tilgængelig for dig i Ludus, så du kan følge med i undervisningen hjemmefra.

Selv om du modtager fjernundervisning som følge af COVID-19, får du registreret fravær. Du kan efterfølgende ansøge om godskrivning af fraværet ved at udfylde formularen i Forms, som du finder i Teams på Studieinfo.

Husk at skrive fraværsårsagen i Ludus.

Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens Vigtigt at vide om ny coronavirus/COVID-19