fbpx

Coronavirus

Normal undervisning og fremmøde fra 14. maj 2021

Fra og med mandag den 14. juni er alle restriktioner og anbefalinger for ungdoms- og voksenuddannelser ophævet. Vi følger dog stadig Sundhedsstyrelsens generelle  anbefalinger hygiejne, afstand, rengøring mv.  

Testfaciliteter på skolen


Vi har etableret testfaciliteter på skolen, så du kan blive testet for COVID-19 på skolen.

Der er tale om en lyntest, og du skal teste dig selv med vejledning fra en supervisor.

Lokale A237 (ved siden af Festsalen) er indrettet til testlokale er åben hver dag i tidsrummet 7.30 til 14.00.

Der kan være 8 personer i lokalet samtidig, og du skal ikke bestille tid til testen. Testen skal som udgangspunkt finde sted i pauser og mellemtimer. 

Vigtigt: Medbring sygesikringsbevis og mobiltelefon, når du skal testes.

Det er ikke et krav, at du anvender skolens testfaciliteter. Det er tilbud til dig.

Vær opmærksom på, at du skal kunne fremvise et coronapas, inden du møder ind til fysisk undervisning.

Hvor tit skal du testes?
For at møde op til fysisk undervisning på skolen skal du til en hver tid kunne fremvise et negativt testresultat, der ikke er ældre end 72 timer eller 2 gange jævnt fordelt over de seneste 7 dage.

Fritagelse for test
Du behøver ikke længere fremvise gyldig COVID-19 test hvis du:

  • tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang du kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller kviktest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage (cirka 6 måneder) gammelt.
  • kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Begge dele kan dokumenteres fra app’en MinSundhed eller fra sundhed.dk.

Video med selvtest
denne video kan du se lidt om, hvordan du skal teste dig selv. Vi gør det en smule anderledes her på skolen, og det får du instruktioner om af supervisorerne, inden du bliver testet.

Testresultat og gyldighed
Resultatet af testen får du på SMS. Her er også et link, hvor du kan downloade et testcertifikat. Du kan se testcertifikatet i 24 timer. Testresultatet overføres til Statens Seruminstitut i løbet af 2-3 timer og kan derefter ses på www.sundhed.dk og i app’en MinSundhed. Testen er også gyldig som Coronopas med adgang til frisør mv.

Hvad sker der ved et positivt testresultat?
Som du muligvis har hørt eller læst i nyhedsmedierne, så er der en vis usikkerhed forbundet med lyntestene. Nogle test kan vise et positivt resultat, selvom man ikke er smittet med COVID-19. Hvis din lyntest på skolen viser et positivt resultat, vil du umiddelbart efter testen blive kontaktet af en ledelsesperson fra skolen.

Selvisolation ved positivt testresultat
Hvis du tester positiv, skal du gå i selvisolation med det samme. Du vil blive ringet op af en person fra Coronaopsporing. Du har også mulighed for selv at tage kontakt til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11. Du skal derefter få foretaget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt – helst samme dag. Coronaopsporing giver dig en henvisning til PCR-testen, som du selv kan booke på www.coronaprover.dk.

På vej til PCR-test må du ikke tage offentlig transport, og du skal bære CE-mærket mundbind

Er PCR-testen negativ, kan du bare komme tilbage i skole. Når du kender resultatet af din PCR-test, skal du øjeblikket give besked om resultatet til skolen, Lars Bjerg Nielsen tlf. 2162 6697.

Testdata og datasikkerhed
Du kan læse mere om det i denne information.

Hvis din test er negativ
Din test er negativ, dvs. at du ikke er smittet med ny coronavirus, hvis der på sundhed.dk står et af følgende svar:

  • Negativ
  • Ikke påvist

Vi anbefaler dog altid, at du holder dig hjemme ved symptomer på smitsom sygdom og er særligt opmærksom på hygiejne, så smittespredning forebygges. Du kan komme tilbage på arbejde/i skole m.v., når du er rask, og behøver ikke at vente indtil 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet.

Hygiejne og afstand

For at sikre god håndhygiejne skal elever/kursister og personale vaske hænder eller anvende hånddesinfektion bl.a. ved ankomst til og afgang fra skole, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før og efter spisning, efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde, eller når der skiftes lokale mv.

Bemærk at håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg og før håndtering af madvarer.

Rengøringspersonalet rengør fælles kontaktpunkter og overflader, som minimum en gang dagligt, og gerne oftere afhængig af aktiviteter og hvor mange der benytter lokaliteterne.

Vi følger Sundhedsstyrelsens seks generelle råd, som er:

  • Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter. Undgå håndtryk, kys og kram.
  • Hvis du får symptomer, så bliv hjemme og bliv testet.
  • Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen.
  • Host og nys i ærmet.
  • Husk at vaske hænder tit eller brug håndsprit.
  • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved.