fbpx

Behandling af personoplysninger

HF giver dig mange muligheder. Læs mere om 2-årig HF her.

Behandling af personoplysninger

Dataansvarlig og databehandler er:
Herning HF & VUC
Brorsonsvej 2
7400 Herning
Tlf. 9627 6200
E-mail info@hhfvuc.dk
CVR nr. 29546363

Opbevaring og behandling af personoplysninger
Du giver tilladelse til, at de oplysninger, du har indsendt til os via sikkermail-formularen eller gymnasiejob.dk opbevares og behandles af Herning HF & VUC. Personlige oplysninger i din ansøgning med tilhørende bilag vil blive behandlet fortroligt og kun til den stilling, du har søgt. Finder vi dig relevant til en anden stilling, bliver dine oplysninger kun videregivet efter dit samtykke.

Formålet med opbevaring og behandling af personoplysninger
Formålet med at Herning HF & VUC opbevarer og behandler dine personoplysninger er at vurdere og kontakte dig, hvis vi finder dig kvalificeret til den pågældende stilling.

Hvilke personoplysninger opbevarer og behandler vi?
Du opfordres alene til at afgive personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde stillingsopslagets krav til oplysninger. Du opfordres derfor til ikke at afgive følsomme personoplysninger, fx oplysninger om race, religion, politisk tilhørsforhold, medlemskab af fagforening, helbredsoplysninger eller seksuel orientering.

Hvem kan se dine oplysninger?
Dine personoplysninger kan ses af ledelsesgruppen på Herning HF & VUC samt medarbejdere i det ansættelsesvalg, der er tilknyttet den søgte stilling. Alle ansatte på Herning HF & VUC er omfattet af tavshedspligt.

Tilbagekaldelse af tilladelsen
Du kan tilbagekalde din tilladelse til, at Herning HF & VUC opbevarer og behandler dine oplysninger i forbindelse med ansøgning af en stilling ved at sende mail til infomail@hhfvuc.dk med besked om, at vi skal slette dine personoplysninger. Husk at angive, hvilken stilling du har søgt.

Sletning af personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder med henblik på at genoptage ansættelsesprocessen, hvis vi får behov for det inden for dette tidsrum, medmindre du giver os besked om andet.