Christine Kjærgaard er 25 år og tidligere kursist på AVU. I dag læser hun jura på Aarhus Universitet.

Jeg tog 0-9. klasse på Aabenraa Friskole i Sønderjylland. I folkeskolen følte jeg mig aldrig tilstrækkelig. Jeg følte aldrig rigtig, at jeg var på samme niveau som mine klassekammerater, og jeg fandt både alt det boglige og matematiske svært.

Efter flere møder med en skolepsykolog på baggrund af, at min klasselærer var bange for, jeg ikke kunne modtage ny viden/læring, blev jeg testet for, om jeg var ordblind. Hverken samtalerne med skolepsykologen eller ordblindetesten gav os nogle svar. I 9. klasse, da vi skulle tage stilling til, hvad der skulle ske efter folkeskolen, blev jeg ikke erklæret egnet til at tage en videregående uddannelse.

Efter 9. klasse, som jeg afsluttede med et utroligt dårligt eksamensbevis, begyndte jeg derfor på en 10. klasse. Jeg havde absolut ingen motivation, og vidste hverken, hvad jeg havde lyst til at blive eller hvad jeg overhovedet kunne blive. Efter nogle måneder på 10. klasse stoppede jeg, og startede i stedet på frisørskolen. Her tog jeg den 4-årige frisøruddannelse, hvilket jeg var rigtig glad for, især i starten. Undervejs overvejede jeg dog flere gange, om det nu var det helt rigtige for mig, men jeg vidste ikke, hvad jeg ellers kunne arbejde med.

En dag efter jeg var blevet udlært frisør, begyndte jeg at overveje, om jeg skulle læse nogle fag på VUC. Jeg fandt ud af, at jeg ikke kunne læse HF-fag, da det var x-antal år siden jeg havde afsluttet 9. klasse, og derfor skulle jeg først tage en 10. klasse.
Jeg vidste, at det var nødvendigt at læse en HF, hvis jeg skulle gøre mig forhåbninger om at lave et “karriereskifte”.

Efter jeg havde taget min beslutning om at opsige mit frisørjob, startede jeg på AVU i Herning. Jeg havde egentligt ikke de helt store forventninger for det kommende år, da jeg startede. Jeg tænkte, at det måske ville blive endnu sværere, end det havde været for mig i folkeskolen, da det efterhånden var en del år siden, jeg sidst have siddet på skolebænken.

Hurtigt viste det sig dog, at jeg faktisk for første gang nogensinde syntes, det var spændende at have dansk og andre fag. Da vi begyndte at få noget feedback på vores opgaver, fik jeg endda ros, hvilket jeg aldrig havde prøvet før. Jeg begyndte mere og mere at tro på, at jeg ville kunne tage mig ny uddannelse en dag.

Underviserne på AVU hjalp mig virkelig til at finde troen på mig selv fagligt. Vi havde et par samtaler i løbet af året med lærerne. Her fortalte jeg, at jeg måske godt kunne tænke mig at læse på universitet en dag, men jeg var i tvivl, om jeg ville kunne finde ud af det. Det var både min dansklærer og engelsklærer sikre på, at jeg kunne.

Efter mit år på AVU i Herning, flyttede jeg til Aarhus, hvor jeg startede på HF. Her havde jeg også to rigtig lærerige år, som jeg afsluttede med en godt eksamensresultat.

Midt i sommerferien 2015 kunne jeg fejre, at jeg var blevet optaget på bacheloruddannelsen i jura.

I dag læser jeg jura på AU på mit 4. semester, hvilket jeg med stor sikkerhed kan sige, at jeg ikke havde gjort, hvis det ikke var for AVU og deres undervisere.