Tilmelding og priser

Tilmelding

Du bliver optaget på AVU via en samtale med en studievejleder, så du er sikker på, at dit kursusforløb passer med dine ønsker, forudsætninger og behov. Klik her for at bestille tid i studievejledningen. Du er også velkommen til at bestille en tid på telefonnr. 96 27 62 00.

Husk at medbringe dokumentation for tidligere aflagte prøver/eksamen til optagelsessamtalen.

Adgangskrav
Alle, der er fyldt 18 år, og som har gået 7 år i dansk folkeskole eller tilsvarende, kan optages på AVU.

Hvis du er under 18 år, kan du kun blive optaget, hvis du er henvist gennem UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), og der skal være indgået en aftale med din hjemkommune angående finansiering af forløbet.

Kravet om forkundskaber afhænger af de fag, du vælger. I fællesskab med studievejlederen finder du frem til de rigtige fag og det rigtige trin at begynde på. Vi har så mange forskellige fag og trin, at det næsten altid er muligt at sammensætte et godt kursusforløb.

Det er et krav, at du har 7 års almindelig dansk skoledag. Hvis du ikke har gået i dansk skole, skal du som minimum have bestået alle delprøver i Dansk prøve 2 på sprogskolen med tilfredsstillende karakterer.

Det er i visse tilfælde muligt at følge fag på AVU samtidig med, at du følger HF-fag.

Priser

Ved optagelse på AVU er der en deltagerbetaling. Nedenstående gebyrer gælder kursister, som ikke i forvejen har en videregående uddannelse. Har du det, kan du få oplyst prisen hos en studievejleder.

FagPris
Dansk, G120 kr.
Dansk, FED240 kr.
Dansk som andetsprog, basis + G120 kr.
Dansk som andetsprog, FED240 kr.
Engelsk, basis + G120 kr.
Engelsk, FED240 kr.
Matematik, basis + G120 kr.
Matematik, FED240 kr.

Alderspensionister og efterlønnere skal betale overnævnte gebyrer samt yderligere kr. 750,- pr. fag.

Hør mere om dine muligheder