fbpx

Alkoholpolitik

Alkoholpolitik

Gymnasieskolerne i Region Midt (Herning, Ikast, Holstebro, Struer, Ringkøbing, Lemvig, Tarm) har udarbejdet en fælles alkoholpolitik med overskriften Sund Fornuft. Politikken rummer et kodeks for afholdelse af fester, cafeer, studieture og andre sociale arrangementer på ungdomsuddannelser.

Sund fornuft

Kodeks for afholdelse af fester, cafeer, studieture og andre sociale arrangementer på skolen.

Baggrund

Som led i skolens generelle dannelse, afvikles i løbet af et skoleår forskellige arrangementer med både et fagligt, dannende og socialt aspekt. Det være sig studieture, fredagscafeer og fester. Disse skal være inkluderende og foregå i en ånd af fællesskab. Alle skal kunne være med og bidrage.

Det kan man ikke, hvis alkoholindtagelse bliver dominerende. Derfor har skolen i samarbejde med de øvrige gymnasiale uddannelser i Region Midt fastsat et fælles kodeks og ensartede rammer, der sikrer, at netop fællesskabet er i højsædet ved alle aktiviteter på skolerne.

Vi vil med dette kodeks sætte rammer for, at der kan afvikles sociale aktiviteter med begrænset indtagelse af alkohol, på en måde så det harmonerer med skolen værdier.

Kodeks

Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på skolen. Kun ved særlige aktiviteter, som er nævnt herunder, dispenseres der.

Studie- og introture:
Ved introture er det under ingen omstændigheder tilladt at indtage alkohol.

Studieture indgår i den almindelige skolehverdag, og derfor er alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt. Dog kan der – efter aftale mellem ledelsen og de deltagende lærere – dispenseres herfor ved særligt programsatte aktiviteter, eksempelvis afslutningsaften, hvor alkohol kan indtages i begrænset omfang. Det er ikke lovligt at beruse sig.

Fester og cafeer:
Der afvikles højst 5 fester årligt på skolen, herudover evt. en afsluttende gallamiddag.

Derudover afholdes cafeer og andre former for performance (teater, musical og lignende), hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol.

Desuden gælder følgende:

  • Alle HF & VUC fester er lukkede fester
  • Der er altid ansvarligt personale til stede ved fester og andre arrangementer
  • Gratis vand er altid tilgængeligt ved skolens arrangementer
  • Elever der ved ankomsten til eller ved deres adfærd ved festen viser at have indtaget for meget alkohol, vil blive hjemsendt
  • Sendes elever hjem fra fester, sker det ved kontakt til hjemmet
  • Til festerne kan der udskænkes almindelig bordvin og derudover alkoholiske drikke, der ikke overstiger en alkoholprocent på 5%.

Det er kun ved ovenstående typer arrangementer, der udskænkes alkohol.

Det forventes i øvrigt, at aktiviteter uden for skolens regi, som eleverne er del af og hvor de fremstår som repræsentanter for skolen, afvikles sobert og ordentligt. Skolen er ikke ansvarlig for adfærd i disse sammenhænge, men påtager sig et ansvar ved at forsøge at påvirke eleverne til god, respektfuld og fornuftig adfærd.

Skolen søger særligt gennem oplysning at påvirke elevers indbyrdes kommunikation om alkohol og arrangementer på sociale medier m.v., så denne kommunikation bliver så inkluderende som muligt og udtrykker, at alle er velkomne i fællesskabet.