fbpx

Aktuelle uddannelser på Herning HF & VUC

Højere forberedelseseksamen (HF) tilrettelagt som 2-årigt forløb

Højere forberedelseseksamen (HF) tilrettelagt som enkeltfag

Almen Voksenuddannelse (AVU)

Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Ordblindeundervisning (OBU)