fbpx

Årets dimissioner

Årets dimissioner for afgangseleverne på 2-årigt HF og HF-enkeltfagselever med en fuld HF-eksamen finder sted torsdag den 24. juni.

Dimissionerne vil vare 1 ½ time (første hold dog 2 timer) time og blive afviklet på denne måde:

  • Sang, dimissionstale og overrækkelse af eksamensbeviser, ca. 1 time (første hold dog ca. 1 ½ time)
  • Fotografering af klasserne, ca. 10 minutter
  • Champagne og kransekage, ca. 20 minutter

Tidsplan for klasserne

Kl. 08.30 – 10.30 2.a + 2.p + 2.s
Kl. 10.30 – 12.00 2.o + 2.q
Kl. 12.30 – 14.00 2.r + 2.t
Kl. 14.00 – 15.30 2.u + 2.v
Kl. 15.30 – 17.00 HFe

Tidspunkterne er med forbehold for ændringer som følge af eventuelle corona-restriktioner i juni måned.

Senest i slutningen af maj måned giver vi besked om de praktiske forhold, blandt andet antal gæster og mødetidspunkt før hver dimission.