Optagelsesprøver til det 2-årige HF

Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat, mangler eksamen eller har ansøgt for sent har du mulighed for at gå til optagelsesprøve.

Optagelsesprøver til det 2-årige HF

Optagelsesprøverne afholdes i forlængelse af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 108 af 04/02/2016 om optagelse i de gymnasiale uddannelser.

På Herning HF & VUC afholdes prøverne torsdag den 22. marts 2018. Du vil få besked, hvis du skal til optagelsesprøve.

Du skal ikke til optagelsesprøve, hvis UU har vurderet dig uddannelsesparat.

Hvordan forløber en optagelsesprøve?

Der er tale om mundtlige prøver i dansk, engelsk, kemi og matematik.

Dansk:
Prøven består af 20 minutters forberedelse og 20 minutters samtale med to af skolens lærere. Samtalen tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 10. klasse.

Engelsk:
Prøven består af 20 minutters forberedelse og 20 minutters samtale med to af skolens lærere. Samtalen tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 10. klasse.

Kemi:
Prøven består af 20 minutters samtale med to af skolens lærere. Samtalen tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 9. klasse.

Matematik:
Prøven består af 20 minutters samtale med to af skolens lærere. Samtalen tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 10. klasse.

I uddannelsesparathedsvurderingen indgår – ud over den faglige prøve – en samtale med skolens studievejleder. Kort tid efter den aflagte prøve meddeles du og UU skriftligt resultatet af uddannelsesparathedsvurderingen.

Du skal til optagelsesprøve hvis du:
  • ikke er uddannelsesparat:
    Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at du ikke er uddannelsesparat.
  • mangler eksamen:
    Hvis du søger direkte fra folkeskolen, men ikke har aflagt folkeskolens afgangsprøve i ét eller flere fag, kan du gå til optagelsesprøve.
  • har ansøgt for sent:
    Hvis du søger senere end 15. marts eller er fyldt 18 år, vurderer Herning HF & VUC om du kan blive optaget alligevel. En optagelsesprøve kan indgå i vurderingen.

Hør mere om dine muligheder