Optagelse på det 2-årige HF

Sådan kommer du i gang med det 2-årige HF.

Optagelse på det 2-årige HF

Du kan blive optaget på det 2-årige HF efter 9. eller 10. klasse.

Optagelse fra 9. klasse

  • Du skal ud fra en helhedsvurdering være vurderet uddannelsesparat og have et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakter.
  • Du skal have søgt om optagelse rettidig og i umiddelbar forlængelse af 9. klasse.
  • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) i 5.-9. klasse.
  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen.
  • Du skal have aflagt de obligatoriske prøver i 9. klasse.
  • Du skal have opnået et eksamensgennemsnit på mindst 4 i de lovbundne prøver.

Optagelse fra 10. klasse

  • Du skal være vurderet uddannelsesparat.
  • Du skal have afsluttet 10. klasse i dansk, engelsk og matematik.
  • Du skal have modtaget undervisning i fysik/kemi og 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) i 7.-9. klasse.
  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen efter 9. klasse.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, så har du mulighed for at søge om optagelse alligevel og få adgang fx via en vejledningssamtale eller via en optagelsesprøve og helhedsvurdering.

Optagelse hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse
Du har også mulighed for optagelse efter individuel bedømmelse af dine kvalifikationer, hvis du har en anden baggrund – erhvervserfaring og/eller anden uddannelse.

Ansøgning
Går du i 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen 1. marts. For øvrige er ansøgningsfristen til det 2-årige HF 15. marts. Hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du bestille en tid til en personlig samtale hos en studievejleder, inden du sender din ansøgning. Klik her for at bestille en tid.

Du ansøger om optagelse på HF på www.optagelse.dk.

Brug for yderligere oplysninger?
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejlerere.

Hør mere om dine muligheder