Opbygningen af HF

Opbygningen af HF

 

Det 2-årige HF er delt op i fire semestre:

 

1. semester: At lære2. semester: Blik mod fremtiden
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Idræt eller kunstnerisk fag C *
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag
 • Faggruppe: Naturvidenskab

Praktik-/ projektforløb

 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C *
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag
 • Faggruppe: Naturvidenskab *


Praktik-/ projektforløb

3. semester: Faglig fordybelse4. semester: Klar til videre uddannelse
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Faggruppe: Kultur- og samfundsfag *
 • Fagpakke
 • Valgfag

Praktik-/ projektforløb
Studierejse

 • Dansk A *
 • Engelsk B *
 • Fagpakke / udvidet fagpakke (to fag) *
 • Valgfag *
 • Større skriftlig opgave (SSO)

* eksamensfag

De 2 år på HF

 • Den daglige undervisning består af mange elementer:
 • Introduktionsforløb, som løbende præsenterer fag, arbejdsmetoder og som giver grundlag for hensigtsmæssige studievaner i uddannelsen.
 • Den faglige undervisning i klasserne.
 • Projektperioder i hvert semester, hvor du bliver afklaret om dine fremtidige uddannelses- og karrierevalg.
 • Lektiecafé i udvalgte fag.
 • Fællesarrangementer med eksempelvis foredrag, innovationscamps, teater, kortfilm, musik.
 • En større skriftlig opgave, som du skal aflevere i begyndelsen af 4. semester.
 • En studierejse i 3. semester med din HF-fagpakke.

Læs mere om HF herunder og via punkterne i menuen.

 

Eksamen
På HF får du ikke standpunktskarakterer i fagene – hvert fag eller faggruppe afsluttes med en mundtlig eksamen. Der vil være mindst én eksamen i hvert semester. Ud over de mundtlige er der skriftlige eksaminer i dansk, engelsk og matematik.

HF-fagpakke og klasseleder
Hver klasse har en klasseleder – en lærer, som har overblikket over klassens aktiviteter og elever. Udvalgte lærere udgør et team omkring klassen, så du har både en studievejleder og en lærer, som du kan henvende dig til, hvis du har brug for råd og vink til din uddannelse på HF.

Praktik- og projektperioder
HF-uddannelsen har perioder i hvert semester, hvor du arbejder med karrierelæring og får erfaringer med fremtidige erhvervsmuligheder eller uddannelse.

Studiepraktik
Der er mulighed for at få indblik i en ønsket uddannelse gennem studiepraktik. De fleste uddannelser inviterer til nogle dage, hvor du kan møde et kommende studie og få indblik i deres arbejdsmetoder og daglige arbejdsrytme.

Hør mere om dine muligheder