Introduktionskursus

Oplev undervisningen og hverdagen på HF

Introduktionskursus for elever fra 8. klasse

Når du skal vælge en ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du kender de forskellige uddannelser, så du kan vælge den uddannelse, som passer bedst til dig og dine fremtidsplaner.

Derfor arrangerer vi i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i foråret en række introduktionskurser, hvor elever fra områdets folkeskoler og friskoler kommer nogle dage hos os og følger undervisningen.

Formål og indhold

Når du deltager i et introduktionskursus på Herning HF & VUC, får du et indtryk af hverdagen på skolen. Et introduktionskursus over 2 eller 3 dage vil give dig en god fornemmelse for de faglige krav og for sammenhængen mellem fagene. Du vil møde forskellige arbejdsformer og undervisere, og du vil hermed få bedre forudsætninger for at vurdere, om HF-uddannelsen er noget for dig.

Du vil blive præsenteret for forskellige fag på HF. Med emneorienteret undervisning vil vi vise dig det specielle tværfaglige fokus, der er på HF.

Vi danner særlige brobygningsklasser med eget skema, der bl.a. byder på:

  • undervisning i forskellige fag på HF
  • præsentation af HF-fagpakker
  • møde med nuværende HF-elever
  • orientering om de krav, der stilles til optagelse på HF, og som de muligheder, en HF-uddannelse giver

 

Praktiske oplysninger

Mødetid
8.30 – 13.30

Mødested den første dag
Den første dag mødes du med vores studievejleder i kantinen. Du finder kantinen når du kommer op af trappen ved hovedindgangen.

Kantinen
Mad og drikkevarer kan købes i kantinen. Du kan også selv tage madpakke med. Klik her og læs mere om kantinen.

Transport
Der går bus fra banegården til Herning HF & VUC om morgenen, og om eftermiddagen er det muligt at tage bus fra Herning HF & VUC tilbage til banegården. Klik her for at se hvilke busser du kan tage med.

Vil du vide mere om introduktionskursus
på det 2-årige HF?

Kontakt studievejleder
Anne Kjems på ak@hhfvuc.dk.