HF My Way

- til dig, der har brug for en individuel sammensat fagpakke.

HF My Way

HF My Way er for dig, som har gjort dig seriøse overvejelser om dit karrierevalg og derfor har brug for en individuel sammensat fagpakke for at søge optagelse på en videregående uddannelse.

Fag på HF My Way

Obligatoriske fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Idræt eller kunstnerisk fag *
  • Projekt- og praktikforløb

To faggrupper:

  • Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C)
  • Kultur- og samfundsfaggruppe (historie B, samfundsfag C, religion C)

Fagpakke:

  • Fag 1 B-niveau
  • Fag 2 C-niveau
  • Valgfag B**

* Billedkunst, mediefag eller musik. Skal angives på www.optagelse.dk
** Klik her for at se en oversigt over mulige valgfag

Hør mere om dine muligheder