HF Human & Science

– til dig, der interesserer sig for mennesker og naturvidenskab. Du overvejer måske at blive sygeplejerske, fysioterapeut eller laborant.

HF Human & Science

Er du optaget af sundhed, ernæring, mennesker og natur, er HF Human & Science fagpakken for dig.

Her er der fokus på mennesket og dets omgivelser. Både i og uden for klasselokalet arbejder du med faktuelle forhold, som tager afsæt i det moderne menneskes liv og hverdag.

Vi arbejder i laboratoriet, opstiller teorier om verden og afprøver dem på virkeligheden.

Gennem tværfaglige projektperioder får du kendskab til naturvidenskabelig forskning og arbejdsmetoder. Du arbejder i praksis med at undersøge aktuelle problemstillinger indenfor f.eks. krop og sundhed, lægemidler og fødevareproduktion.

Fag på HF Human & Science

Obligatoriske fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Idræt C eller kunstnerisk fag C*
  • Projekt- og praktikforløb

To faggrupper:

  • Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C)
  • Kultur- og samfundsfaggruppe (historie B, samfundsfag C, religion C)

Fagpakke:

  • Biologi B
  • Fysik C
  • Valgfag B**

* Billedkunst, mediefag eller musik
** Klik her for at se en oversigt over mulige valgfag

Hør mere om dine muligheder