HF Force

– til dig, der tænker på at søge ind til f.eks. politiet, militæret eller Beredskabsstyrelsen.

HF Force

HF Force er for dig, der overvejer en karriere, hvor det at kunne navigere i kriser og håndtere udfordrende opgaver er en del af hverdagen.

Du vil komme til at arbejde med f.eks. stress og coping, naturkatastrofer, kommunikation og samarbejde, kulturmøder, radikalisering, personlighedstyper m.m. samtidig med, at du udbygger dine grundlæggende færdigheder i dansk, engelsk, matematik og naturvidenskab.

Foruden de almindelige fag vil du i løbet af din uddannelse komme til at arbejde med din fysiske og psykiske styrke. Du bliver præsenteret for faktuelle og virkelighedsnære problemstillinger, der udfordrer din evne til at træffe beslutninger i pressede situationer og håndtere konflikter.

HF Force udbydes i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi.

 

Fag på HF Force

Obligatoriske fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Idræt C*
  • Projekt- og praktikforløb

To faggrupper:

  • Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C)
  • Kultur- og samfundsfaggruppe (historie B, samfundsfag C, religion C)

Fagpakke:

  • Idræt B
  • Psykologi C
  • Valgfag B**

* Skal angives på www.optagelse.dk
** Klik her for at se en oversigt over mulige valgfag

Hør mere om dine muligheder